• NEDGANG I HEDMARK: Ledigheten i Hedmark var dermed 10 prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Arbeidsledigheten i hele landet var på 2,5 prosent.

– Ledigheten i Hedmark var dermed 10 prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør Bjørn Lien. 

Bruttoledigheten i Hedmark, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var ni prosent lavere enn i samme måned i fjor. Den sesongjusterte ledigheten steg i september måned.

Lav ledighet i kommunene på Hedmarken

Fire av de fem store kommunene i fylket hadde en ledighet som var lavere enn 2,0 prosent. Av disse var det bare Kongsvinger som lå over dette.

– Denne måneden var ledigheten i alle de fire kommunene på Hedmarken 1,8 prosent eller lavere. Aller lavest var ledigheten i Ringsaker og Løten med 1,5 prosent. At ledigheten er lav i de store kommunene, bidrar sterkt til at den totale ledigheten i fylket blir lav, påpeker Lien.

Ledigheten var lavere innen nesten alle yrkesgrupper sammenlignet med september i fjor. Det var særlig stor nedgang innen bygg og anlegg og industriarbeid, der det til sammen var 96 færre ledige personer nå enn på samme tid i fjor. Disse to yrkesgruppene stod dermed for nær halvparten av den totale nedgangen i fylket.

God tilgang på nye ledige stillinger

I Hedmark var det i løpet av september måned en tilgang på 616 ledige stillinger. Flest stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 130 nye stillinger.

– Innen bygg og anlegg og industriarbeid var det henholdsvis 101 og 61 nye ledige stillinger. Mange ledige stillinger innen store yrkesgrupper og lave ledighetstall viser at arbeidsmarkedet i fylket vårt er godt. Dette kan tyde på at ledigheten vil holde seg lav også videre utover høsten, avslutter Lien.

Her er tallene for Solør:

Grue har 50 helt ledige, noe som er 2,3 % av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 9 fra i fjor, som tilsvarer 15 %.

Åsnes har 75 helt ledige, noe som er 2,2 % av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 2 fra i fjor, som tilsvarer 3 %.

Våler har 39 helt ledige, noe som er 2,2 % av arbeidsstyrken. Det er en oppgang på 7 fra i fjor, som tilsvarer 22 %. 

Vi ser av tallene fra NAV for september, at både Grue og Solør har en nedgang - mens det øker i Våler.