Økt ledighet i de fleste regioner

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet hadde en økning i antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor. Den bruddjusterte bruttoledigheten gikk derimot noe ned. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i mars måned.

– Region Nord-Østerdal og Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent. I disse regionene er ledigheten også tradisjonelt sett lav. Det var imidlertid bare Hadelandsregionen og Kongsvingerregionen som hadde nedgang i ledigheten sammenlignet med mars i fjor, sier Lien.

TALLENE FOR SOLØR PR FEBRUAR:  

Grue - 51 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 21 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 29 prosents nedgang.

Åsnes - 84 helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken, det er 12 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 13 prosents nedgang.

Våler - 48 helt ledige, noe som tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, det er 11 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 19 prosents nedgang.

Høyest ledighet innen bygg og anlegg

Denne måneden var det flest ledige innen bygg og anlegg med 529 helt ledige arbeidssøkere. Ledigheten innen butikk- og salgsarbeid er fortsatt høy og var denne måneden nest høyest i fylket med 508 personer. Den har dessuten økt innen begge disse yrkesgruppene sammenlignet med i fjor.

– Det var god tilgang på ledige stillinger i Innlandet i mars måned med 2 412 nye stillinger. Dette var litt flere enn i samme måned i fjor. Mer enn hver fjerde ledige stilling var innen helse, pleie og omsorg. Antall nye ledige stillinger innen denne yrkesgrupper var omtrent på samme nivå som i mars i fjor, avslutter Lien.