Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, på 19 prosent. Også den sesongjusterte ledigheten falt noe i juni måned.

Lavest ledighet i Tynset

Også denne måneden var det Tynset som hadde fylkets laveste ledighet. Her var ledigheten nå 0,5 prosent. Trysil hadde høyest ledighet med 3,3 prosent. – Ledigheten i Hamar, Ringsaker, Stange og Elverum holder seg lav. Av de store kommunene var det bare Kongsvinger som ikke hadde en ledighet som var lavere enn 2,0 prosent. Sammenlignet med juni i fjor hadde imidlertid alle disse kommunene lavere ledighet nå, sier Emilsen.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Det var lavere ledighet innen nesten alle yrkesgrupper i forhold til i juni i fjor. Flest ledige var det innen butikk- og salgsarbeid med 208 personer. Både innen denne yrkesgruppen og innen andre store yrkesgrupper som helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og industriarbeid var det imidlertid en betydelig nedgang i ledigheten sammenlignet med samme måned i fjor.

Stor stillingstilgang innen flere yrkesgrupper

I Hedmark var det i juni måned en tilgang på 980 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det som vanlig innen helse, pleie og omsorg med 205 stillinger. – Det er også flere andre yrkesgrupper der stillingstilgangen var stor denne måneden, blant annet innen meglere og konsulenter med 122 nye stillinger, bygg og anlegg med 109 nye stillinger og butikk- og salgsarbeid med 98 nye stillinger. Dette viser at det er et godt og variert arbeidsmarked i fylket vårt, avslutter Emilsen.

19 PROSENT nedgang I åsnes

Tallene for Solør pr juni:  

Grue - 58 helt ledige, noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, det er 4 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 7 prosents økning.

Åsnes - 67 helt ledige, noe som tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken, det er 16 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 19 prosents nedgang.

Våler - 50 helt ledige, noe som tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 4 prosents økning.