Grue kommune sendte torsdag ut en pressemelding og orienterte om at rådmann Turid Bjerkestrand har valgt å si opp sin stilling som rådmann.

- Å være rådmann er en av de mest krevende og komplekse stillingene man kan inneha, og for meg er dette i realiteten et verdivalg på nåværende tidspunkt, sier Bjerkestrand.

Hun har vært gjennom en lang tankeprosess, og da stillingen som økonomisjef ble ledig valgte hun å gå tilbake til sin gamle jobb.

- Jeg fortsetter som rådmann til ny tiltrer, og avhengig av prosess kan dette fort ta opptil seks måneder. I praksis vil oppgavene som økonomisjef dermed løses parallelt med å være rådmann, forteller Bjerkestrand.

Mandag skal formannskapet i Grue drøfte prosessen videre for å få ansatt en ny rådmann i Grue kommune. Målet er å få på plass en rådmann raskest mulig.