Statistikken fra brannvesenet er klar, og den viser at antallet utrykninger har gått mye ned fra 2016 til 2015 for Midt-Hedmark brann-og redningsvesen.

- Vi var ute på totalt 573 oppdrag i 2016 mot 723 oppdrag i 2015. Vi følger den nasjonale trenden med nedgang i antall oppdrag og utrykninger, sier Nils-Erik Haagenrud, som er brannsjef i Midt-Hedmark brann-og redningsvesen.

Tallene for Våler kommune gjenspeiler statistikken nasjonalt og lokalt. Her var det 94 utrykninger i 2015, og kun 64 utrykninger i 2016. For Åsnes kommune sin del var det ingen store forandringer.

- Vi rykket ut 93 ganger i 2015 og 91 ganger i 2016. For Åsnes er branner i bygninger høyt sammenlignet med for eksempel Trysil og Elverum, sier Haagenrud.

Mange falske alarmer

Ellers i tjenesteområdet til brannvesenet har antallet bygningsbranner gått ned, mens tallene fortsatt er høye i Åsnes. Oppsiktsvekkende er det også å se hvor mange falske alarmer som brannvesenet mottar.

- 23 av 64 utrykninger i Våler var unødige, og 19 av 91 i Åsnes det samme, sier Haagenrud.

Unødig utrykning er til objekter hvor det er automatisk brannalarm anlegg enten koblet mot 110 eller vaktselskap. Utrykningene skyldes enten tekniskfeil eller feil bruk.

- Ny statistikk føring fra 2016 kan innebære at det ligger noen unødige alarmer i avbrutt utrykning, sier Haagenrud.