Årlig tildeler Landsbyen Flisa midler til grendenes utvikling og trivsel. Tildelingen skjer vår og høst. Tildelingen skjer ved at innbyggere, lag og organisasjoner sender søknad til sitt grenderåd.

Kriterier for tildeling av tiltakspenger:

Formål med tilskuddene: Stimulere lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til at verdiskapende grende-tiltak realiseres. Tiltakene skal samlet bidra til økt trivsel, utvikling og tilflytting (TUT) i Åsnes. Neste utlysing av midler skjer høsten 2019.

Oversikt fordeling 

Hof/Åsnes Finnskog grenderåd:

ÅFIL snøskuter avdeling, materialer grill og rastebord - kr. 30.000 (søkte om kr. 50.000)

Kilskula, oppretting av kurs og aktiviteter for barn og unge - kr. 15.000 (søkte om kr. 50.000)

Peistorpet skitrasé - kr. 2.500 (søkte om kr. 2.465)

Vermundsjøen fisketurisme, skilt og fiskekort - kr. 5.000 (søkte om kr. 5.000)

Tavler i Salberget og Dulpetorpet, flyktningeruter mm - kr. 3.500 (søkte om kr. 3.500)

KNA Solør motorsport, RX Nordic - kr. 6.000 (søkte om kr. 6.200)

Tilsammen ble det bevilget kr. 62.000, mens det ble søkt om kr. 117.615

Hof grenderåd:

Solør Helsesportlag, utruste 4 ungdommer for boccia - kr. 9.000 (søkte om kr. 9.000)

Åsa IL, utbygging av skistadion, varmehytte - kr. 15.000 (søkte om kr. 50.875)

Vikingedagene på Jara/Ommestad - kr. 10.000 (søkte om kr. 15.000)

Hof Vestre JFF, skytesimulator - kr. 15.000 (søkte om kr. 110.000)

Hof skytterlag, 200-metersbanen - kr. 15.000 (søkte om kr. 30.000)

Tilsammen ble det bevilget kr. 64.000, mens det ble søkt om kr. 214.875

Flisa grenderåd: 

Solør frisbeeklubb, trapp og kurv - kr. 20.000 (søkte om kr. 20.000)

Færder Camping, vanntrampoline og badeplattform - kr. 30.000 (søkte om kr. 58.750)

Flisa Skatepark, ramper - kr. 15.000 (søkte om 20.000)

Tilsammen ble det bevilget kr. 65.000, mens det ble søkt om kr. 98.750

Gjesåsen grenderåd: 

Kjellmyra IL, skileikanlegg, løypetrasé - kr. 25.000 (søkte om kr. 25.000)

Solør Salutt, militær kulturhistorisk oppvisning - kr. 5.000 (søkte om kr. 20.000)

Åsnes Skytterlag, nytt skiveoppsett 100 m - kr. 29.000 (søkte om 50.000)

Tilsammen ble det bevilget kr. 59.000, mens det ble søkt om kr. 95.000

Landsbyen Flisa delte ut i alt kr. 250.000, mens det ble søkt omkr. 525.790.