• MANGE TILBUD: Bjørn Kveim ved Skolen Treningssenter har delt opp senteret i ulike rom. Her fra sykkelsalen i tidligere Refset skole.
  • BRA TRAFIKK: Arne Aarnes ved Gym i gata er fornøyd med de første årene som treningssenteret har eksistert midt i Kirkenær sentrum.

Som en del av folkehelsesatsingen i Grue kommune inviterer nå kommunen i samarbeid med Eldrerådet og Grue Pensjonistforening seniorer til en sosial og aktiv møteplass.

- Å holde seg aktiv er forebyggende, og det er viktig at folk er i aktivitet og trives sammen. I denne sammenheng handler det om en sosial møteplass hvor seniorer i kommunen kan trene sammen, sier Anne Berit Gullikstad, som har det koordinerende ansvaret for folkehelsetiltak i Grue kommune.

For de som ikke er i jobb

Seniorer i denne sammenheng er alderspensjonister og andre som ikke er i jobb lenger. Opplegget er laget i samarbeid med Skolen Treningssenter og Gym i gata, og på dagtid to ganger i uka legges det opp til trening med kyndig veiledning.

- Her skal vi hjelpe seniorer i gang med treningen, og vi har fått flere dyktige veiledere med på laget. Folk velger selv på hvilket av de to stedene de vil trene, og må selv lage en treningsavtale med treningssenteret. Ettersom dette er på dagtid da sentrene har god kapasitet har vi fått rabatterte avtaler for seniorene som blir med på opplegget, sier Gullikstad.

Seniorene kunne selvsagt trent på egenhånd utenom opplegget til Grue kommune, men har får de veiledning samtidig som det forhåpentligvis blir en sosial møteplass for pensjonistene.

- Hvor mange som blir med er vanskelig å si, men vi håper raskt å få med et tjuetalls seniorer, forteller Gulliksen.

Skal gå av seg selv

Prosjektet er satt i gang som en pilot med midler fra Hedmark fylkeskommune. Målet er at den aktive møteplassen for seniorer i Grue skal gå av seg selv etter hvert.

- Dette handler om å stimulere til at folk tar gode valg og aktiviserer seg fysisk. Når våren kommer legges det også opp til toppturer i tillegg til treningen på treningssenter, sier Gullikstad.

Dag Martin Tvengsberg er fysioterapeut, og har laget opplegget som seniorene skal få mulighet til å ta en del av. Han er ikke i tvil om at fysisk aktivitet er viktig ved endt yrkesaktivt liv.

- Da man blir pensjonist starter livet. Da kan folk gjøre hva de vil i hverdagen. Som for eksempel å være med barnebarn. Derfor er det også viktig å holde seg i god fysisk form så ikke kroppen forfaller, sier Tvengsberg.

Trening styrker balansen og utholdenheten, og gjør at kroppen holder seg bedre. Noe som er viktig i takt med økende alder.

- Dette handler om å holde seg aktiv og å forebygge utviklingen av nedsatt muskelkraft, sier Tvengsberg.

Håper mange blir med

Flere av veilederne til den aktive møteplassen for seniorer i Grue er alt på plass. De som skal bidra er blant annet Halvard Hynne, Bjørn Seigerud, Solveig Petra Hansen, Inger Lise Korbøl og Bjarne Korbøl. De håper at mange seniorer vil bli med på opplegget.

- Jeg tror dette blir kjempebra, og gleder meg til å ta i mot flere pensjonister. Fra før har jeg mange over 75 år som trener her, og tilbakemeldingene er veldig gode, sier Bjørn Kveim, som driver Skolen Treningssenter i gamle Refset skole.

Opplegget starter 15. januar. Tirsdager hos Skolen Treningssenter og torsdager hos Gym i gata. Begge steder med veiledning fra klokka 10.00 til 11.00, mens seniorene selvsagt har mulighet til å trene uten veiledning utenom disse tidene. Påmelding skjer til Anne Berit Gullikstad i Grue kommune.