• ET FINT MØTE: Jabri Alsalloum hadde med seg datteren, Sara (2), som fikk hilse på Bjørnis. Et flott møte for alle tre.

Brannbamsen Bjørnis er først og fremst utviklet for å møte barn som har behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer. Han bidrar også i arbeidet med å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Onsdag 29. mai var han innom brannstasjonen på Flisa.

- Hva skal vi gjøre om røykvarsleren ikke fungerer, spurte Lars Kvissel fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen.

- Skifte batteri! Bjørnes redder oss fra røyken da vi ikke får puste, svarte noen av barna.

For det er nettopp brannsikkerheten i barnehagen og hjemme hos barna det handler om når Bjørnis og brannkonstablene kommer på besøk.

Barnehagene bruker opplegget

Mange barnehager har også kjøpt inn undervisningsopplegget, og det var et imponerende nivå femåringene kunne vise til på brannstasjonen. At nummeret til brannvesenet er 110 visste alle!

- Bjørnis er et veldig fint konsept å bruke mot barn. Undervisningsopplegget fenger barna veldig, og vi skal rundt på de fleste brannstasjonene i vårt nedslagsfelt med dette nå. Noen steder har vi samlokalisert noen stasjoner på grunn av få barn, sier Kvissel.

Han er også fornøyd med kunnskapsnivået til barna. De visste om rømningsveger, hva de skal gjøre om det begynner å brenne og ikke minst hvor farlig en brann kan være.

- Disse barna er 5 år, og skjønner veldig mye. Det er et fint alderstrinn å undervise om brann i. Alle barna får også med seg et sjekkhefte hjem hvor de skal sjekke hvordan det står til med brannsikkerheten hjemme etter dagen, sier Kvissel.