• TEDDY: Alle de tre avdelingene i Myrsnipa barnehage har fått en bamse ved navn Teddy som er med i undervisningsopplegget. Fra venstre Oskar Ottesen, Marina Amundsen Jessvåg og Serena Othilie Sørsås.

Alle de kommunale barnehagene i Åsnes deltar i opplegget Mitt valg fra Lions i år. Det handler om å lære barna gode vaner, og ikke minst å forebygge mobbing i barnehagene.

I Myrsnipa barnehage på Flisa ser de ansatte at opplegget fungerer, og at det er med på å forme barna.

- Vi hadde en planleggingsdag med Lions i vår, og det var et veldig bra opplegg. Opplegget skal forebygge mobbing, og er delt inn i fem ulike temaer. Vi skal fokusere på positive handlinger, og vi skal være gode veiledere og rollemodeller, sier Hege Langerud i Myrsnipa barnehage.

Opplegget inneholder blant annet en del leker som handler om å være god mot hverandre. For eksempel at barn skal lære å inkludere andre barn. Blant annet ved å spørre om andre vil være med.

- Gjennom opplegget har alle de tre avdelingene fått en bamse som inngår i opplegget. Han heter Teddy i alle avdelinger, og er med på å lære barna gode vaner, sier Ingeborg Kristiansen.

Mobbing i ettårsalderen

De ansatte i Myrsnipa ser tendenser til at utstøting og mobbing starter allerede i barnehagen, og barn helt ned i ettårsalderen er rammet. 

- Blant de minste er det mer erting og pirking, mens blant de eldre at de ikke får være med  å leke. Gjennom opplegget Mitt valg har alle barna blitt flinkere til å inkludere andre, sier Kristiansen.

I tillegg til å ha fokus på mobbing har barna lært seg å si hei når de ser hverandre, og ha det når de går for å nevne noe.

- Vi voksne er rollemodeller, og de ser veldig etter oss. Det er viktig at vi ansatte i barnehagen og de foresatte hjemme samarbeider, og lærer barna gode verdier. Derfor går det ut skriv til foreldrene for å fortelle om hva vi jobber med i barnehagen for tiden, sier Langerud.

I Myrsnipa barnehage går det nå 45 barn fordelt på tre avdelinger, og selv om opplegget Mitt valg er ferdig ved utgangen av året vil barnehagen fortsatt ha fokus på å forebygge mobbing.

- Dette skal vi ha fokus på også i senere årsplaner for barnehagen, sier Langerud.