• KRAMBUA: Her får du blant annet kjøpt smør, pultost, lefse og sukkertøy under Finnskogdagene. I krambua står Kristine Skåre og Lisbeth Skaslien (Foto: May Gullikstad).

Kunstnernes skisser skal presenteres for publikum og juryen under Finnskogdagene 12.-14. juli.

Disse kunstnerne deltar:

Tore Hansen, Norge

Karoline Hjorth, Norge

Riitta Ikonon, Finland

Inga-Lena Klenell, Sverige

Kari Cavén, Finland

Erlend Leirdal, Norge

Du finner nærmere beskrivelse av kunstprosjektet og presentasjon av kunstnerne på Grue kommunes nettsider

Skogfinsk kulturarv

Kunst møter kultur i grenseland (Expressions of identity) har utspring i den rike kulturarven knyttet til skogfinnene. De kom fra Finland på 1600-tallet, de bosatte seg i skogrike områder langs svenskegrensen og er nå blant fem nasjonale minoriteter i Norge. Skogfinnenes kultur med dyrking av svedjerug, røykstue, fortellerkunst og sterk tilknytning til naturen, preger identiteten til mange av dagens innbyggere.

Den skogfinske kulturen binder den nordiske historien sammen, og flere kunstnere både i Norge, Sverige og Finland er i dag inspirert av denne kulturarven. Bærende ord i kunstprosjektet er migrasjon, identitet og røtter.

Stedsutvikling på Svullrya

Grue kommune jobber med å øke attraktiviteten for å bo, arbeide på og besøke Svullrya. Hovedprosjektet er organisert med et overordnet prosjekt og åtte delprosjekter, hvorav «Kunst møter kultur i grenseland» er ett delprosjekt.