28 eiere i Hedmark kan glede seg over til sammen 6,7 millioner kroner i støtte til bevaring av sine kulturminner. 

Kulturminnefondet har gått bort fra én årlig søknadsfrist, og deler nå ut støtte til kulturminner over hele landet fortløpende gjennom 2019.

I første kvartal er det behandlet 488 søknader, som til sammen søkte om nesten 220 millioner kroner. 283 prosjekter har fått støtte, med en samlet sum på nesten 58 millioner kroner.

- De seneste årene har tilskuddene som Kulturminnefondet gir til eiere av verneverdige kulturminner blitt doblet. Kulturminnefondet sikrer viktige kulturminner over hele landet på en effektiv og målrettet måte. Det å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, det gir kunnskap om historien vår, og det skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Tilbakemeldingene på løpende behandling av søknader fra private eiere om å sette i stand sine kulturminner, er veldig gode, og saksbehandlingstiden har gått ned betraktelig.

- Innføring av løpende saksbehandling har skjedd etter forslag fra eierne, og jeg er veldig fornøyd med at det nå fører til enklere søknadsbehandling og raskere saksbehandlingstid, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Her er listen over de som har fått støtte i Solør:

(Prosjekt, søker, kommune, tilskudd)

Smidholen 52, Namnå, Adelheid E Seyfarth Gulbrandsen, Grue, 26.000

Kokkstue Raatikainen, Else Marit Rotberg, Grue, 200.000

Seterstue, Bremserudvollen, Krister Verket, Våler, 150.000

Øyset, redskapsskjul, Birgit Wenstad, Våler, 170.000

Restaurering av banklokale, Øverby, fase 2, Kjetil Ruud, Våler, 235.000

Hunsager, veranda, Harald Hunsager, Åsnes, 58.000

Nedstuen, bu, Jon Gudbjørn Kjellgren, Åsnes, 200.000