• KULTURMINNEDAGEN: Det blir mange forskjellige aktiviteter på søndag, og underholdning, mat og loddsalg.

Det er Åsnes Finnskog historielag som er arrangør av «Kulturminnedagen», og tema i år er «kulturminner i samfunnets tjeneste».

- Rolf Rønning kåserer over temaet. Det blir også underholdning av Bågådraget, Knut Halvards og Eva Udnæseth, forteller Pål H. Eriksmoen i historielaget.

Det blir også en kultursti og en rekke aktiviteter. 

- Ja, det blir neverfletting, treskjæring, vaskeplass og en rekke andre aktiviteter, som viser livet fra før i tiden på et Finnetorp. Det blir også aktiviteter for barn, maleri- og salgsutstilling og salg av Finnskoglitteratur, sier Eriksmoen.

Blir du sulten underveis, blir det også salg av tradisjonsmat og grilling ed Stokkelden, samt loddsalg. 

Kulturminnedagene i Norge er en del av De europeiske kulturminnedagene (European Heritage Days), som til sammen utgjør ca 70 000 arrangement med nærmere 20 millioner deltagere over hele Europa. Dette gjør Kulturminnedagene til en av verdens største kulturtilstelninger.

Målet med Kulturminnedagene er å øke bevisstheten og forståelsen av vår felles historie og kulturarv. Mange av arrangementene er spesielt rettet mot barn og unge, og kulturminnedagene er et fantastisk møtested mellom generasjonene. Kunnskap, tradisjon og historie bringes videre og viser vei fremover.