Det står tydelig i uttalelsen fra forumet til Nasjonal Transportplan som nå er ute til høring. Der skisserer etatene en elektrifisering av strekninga Hamar-Elverum-Kongsvinger i første omgang.

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen mener dette er en for defensiv strategi og viser blant annet til samferdselsmyndighetenes godsstrategi der det heter at Røros- og Solørbanen bør elektrifiseres slik at Dovrebanen og Røros- og Solørbanen kan brukes i hver sin retning for godstransport. Gods nordover kan gå på Rørosbanen og gods sørover på Dovrebanen. På denne måten kan godsmengden på jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge tredobles, skriver Tynsetingen.no.

En rask elektrifisering, innen 2020, muliggjør en mer effektiv og billigere utbygging av IC-strekningen Hamar-Lillehammer. Det blir betydelig bedre regularitet på kort sikt som er en kritisk suksessfaktor for å bevare og få mer gods på bane. Det vil til rette legg for økt tømmer- og godstransport. Det vil også muliggjøre standardisering av persontrafikk-materiell og mer rasjonell drift.

– Oppsummert tilsier en helhetlig vurdering av målsettingene både for transport, miljø og samfunnsutvikling at Røros- og Solørbanen må elektrifiseres i sin helhet innen 2020.