Fra 2. mars og fire torsdager fremover kan solunger som er rammet av kreft delta på lærings- og mestringskurs i regi av kreftkoordinatoren i Våler og Åsnes og Frisklivssentralen. Opplegget foregår på dagtid, og har blitt arrangert flere år tidligere.

- Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på opplegget. De som er rammet av kreft synes det er fint å møte andre med samme diagnose, sier Brit Toril Flisvang, som er kreftkoordinator i Åsnes og Våler.

Også fra pårørende til kreftrammede har det kommer svært mange positive tilbakemeldinger.

- Det legges opp til én kursdag hvor også de pårørende får være med. Når en person blir rammet av kreft er det veldig mange som involveres, og også i familie og omgangskretsen forøvrig, sier Flisvang.

De fem gruppesamlingene blir trolig avholdt hos Frisklivssentralen på Flisa, og påmeldingen er allerede åpen. Det er ikke nødvendig med legehenvisning for å bli med.

- De som ønsker å melde seg på kan ta kontakt med meg eller Ingvild Arnesen ved Frisklivssentralen, sier Brit Toril Flisvang.

Påmelding kan gjøres til:
Brit.Toril.Flisvang@vaaler-he.kommune.no - Tlf. 488 81 965
Ingvild.Arnesen@asnes.kommune.no - Tlf. 62 95 67 86

Kurset koster 300 kroner, og blir fakturert etter første samling.