Til middag torsdag og befaring på fredag kommer det professorer og dets like fra Karlstads universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark campus Evenstad.

- Torsdag orienterer Tretorget om det biobaserte næringsmiljøet i Solør. Fredag er det lagt opp til befaring hos Nittedal torvindustri, Bredesen Opset, Solør Agrotre og Solør bioenergi, sier Ola Rostad i Tretorget.

Nittedal torvindustri er interessant blant annet fordi Tretorget nå ser på hvordan en kan øke bruken av skogbaserte biprodukter i deres produksjon som et supplement til torv.

- Bredesen Opset skal vise fram sitt nye anlegg for produksjon av takstoler og precut. Solør Agrotre skal vise fram sin nye og automatiserte produksjon av strø til husdyr. Solør Bioenergigruppen er en av de største produsentene av biobrensel og biovarme i Skandinavia og skal informere om sitt konsern og anleggene på Kirkenær som blant annet inneholder Norges eneste kraftverk som kun går på tre, sier Rolstad.

Han er stolt over å kunne vise frem dette viktige næringsmiljøet til professorene.

- Bare på industriområdet på Kirkenær har vi trebaserte virksomheter med en årlig omsetning på vel 1,1 milliard kroner og med snaut 160 ansatte. Tar vi med Sandermoen på Namnå så snakker vi om en skogindustriell klynge med mer enn 1,2 milliard i omsetning og vel 200 ansatte, fortsetter Rostad.

Besøket skjer som en del av det norsk svenske Interreg prosjektet IMTRIS der Tretorget er en av de norske partnerne.