• ENESTE POLITIKER: Det var kun varaordfører Kristian Botten Pedersen som stilte fra det politiske miljøet i Åsnes.

Ungdommene har uttrykt skepsis til initiativet fra Flisa Allianseidrettslag om å flytte ungdomshustilbudet fra Flisa ungdomshus og til området ved Bjørkheim. Likevel var det 10 ungdommer som tok i mot invitasjonen for å høre mer om hva idrettslaget tenker og kan tilby.

- Selvfølgelig kunne jeg ønsket meg flere hit. Det burde kommet flere politikere, foresatte og ikke minst de som er ansvarlige for ungdomstilbudet i Åsnes kommune. Men jeg tenker at de som var her kom for at de er litt interessert, og for å få inntrykk av hva vi kan tilby, sier Tore Huuse Øwre.

Han er styreleder i Flisa Allianseidrettslag, og lanserte ideen om å flytte tilbudet under det åpne møtet på ungdomshuset 9. mai. Huuse Øwre er tydelig på at innholdet i et ungdomshus må ungdommene skape selv.

Mange muligheter

- Som ofte ellers da vi får snakket sammen ser vi andre muligheter enn det vi kanskje tenker da vi hører noe på avstand. Vi ser ting og danner oss noe i hodet, og ser muligheter. Kanskje kan vi lage et rockeverksted, eller en bilbane for radiostyrte biler? En må på plassen for å danne seg et inntrykk, sier Huuse Øwre.

Ungdommene stilte spørsmål ved om Flisa Allianseidrettslag ønsket å fjerne de som jobber ved ungdomshuset og jobbstyre.

- Bemanningsspørsmålene har ikke vi noe med, men vi har et lokale som vi mener egner seg. Dette må bli et samarbeid mellom kommunen, de som jobber med ungdom og oss, sier Huuse Øwre.

Etter å ha brukt en times tid på og snakke sammen ble det lagt opp til en omvisning på området. Denne gikk i lillesalen, vestibylen, kjøkkenet, 2. etasje, uteområdet og bowlingen.

De voksne opptatt av økonomi

De foresatte som møtte var opptatt av økonomi, og fryktet at tilbudet kan bli helt borte dersom dagens ungdomshus ivaretas.

- Det blir vanskeligere for politikerne å legge ned et tilbud som går til langt flere ungdommer. I dag er det et begrenset antall ungdommer i bygda som nyter godt av ungdomshuset, og her vil vi nå mange flere, sier Huuse Øwre.

Han nevner skatepark og familiepark som to viktige tilbud i området rundt Bjørkheim.

- Kanskje ungdommene kan stå for en kafé for de andre som bruker tilbudene her, spør Huuse Øwre.

Nå er det opp til politikerne hva som skjer videre. Varaordfører Kristian Botten Pedersen var på plass, men det øvrige politiske miljøet i Åsnes var fraværende. Det var både Potten Pedersen og Huuse Øwre skuffet over.

- Jeg synes det er spennende å høre om mulighetene, og vet at økonomien i kommunen ikke blir noe bedre utover. Samtidig skal jeg garantere at dersom denne prosessen ender med salg av dagens ungdomshus skal jeg gjøre alt jeg kan for at inntektene fra dette salget blir øremerket ungdom på en eller annen måte, sier Botten Pedersen.