–​Norden har mange felles utfordringer på både forvaltning av store rovdyr, våpenlovgivning, trekkfugler, internasjonalt arbeid og jaktas omdømme og posisjon i samfunnet, sier Knut Arne Gjems. 

- Sammen er vi sterkere

De nordiske landene har gått sammen og ansatt en lobbyist i Brussel. Norden har også presidenten i Face, Torbjørn Larsson, som er leder i Svenska Jegerforbundet. At de nordiske landene samarbeider om felles muligheter og utfordringer er en stor styrke. Nordisk Jegersamvirke er aktive, på nordisk og europeisk nivå og er fast representert i Brussel. ​

Forbundsleder i NJFF

Knut Arne Gjems er fra Gjesåsen i Hedmark. I november 2018 ble han valgt til ny forbundsleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Han har vært styreleder i NJFF Hedmark i ni år og sittet i forbundsstyret i NJFF i én periode. I tillegg er han daglig leder i Skogselskapet i Hedmark. Han er en aktiv jaktskytter i alle NJFF sine grener og kursleder på NJFF jaktleder- og ettersøkskurs.

Nordisk Jegersamvirke

Nordisk Jegersamvirke (NJS) ble grunnlagt i 1947 og representerer i dag 600 000 jegere i Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge.

De nordiske jaktorganisasjoner er godt organisert med tusener av lokale foreninger og et felles sekretariat. De nordiske jegerne ser på samarbeidet som en avgjørende faktor i naturforvaltningen. Det gjelder både blant jegerne internt og i forhold til andre naturvernorganisasjoner og myndighetene. 

Medlemmer:

  • Danmarks Jægerforbund
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • Svenska Jägareförbundet
  • Jägarnas Riksförbund 
  • Finlands Jägareförbund - Suomen Metsästäjäliitto
  • Skotveiðifélag Íslands
  • Ålandsøernes jagtvårdsföreninger (særlig tilknytning)​