Det er ikke første gang Klubben AS er med på trivselslederprogrammet. De var med som utstyrsleverandør for åtte år siden, og nå er de igjen valgt til å levere utstyr til de 1.300 skolene som er med på opplegget.

- Dette er et program for å skape aktivitet i skolen. Hver klasse velger sin trivselsleder. Dette er en elev som viser særlig forståelse for å inkludere andre, og er hyggelig og grei. Eleven får en aktivitetsdag der den lærer å lage aktivitet og lek i friminuttene, og når de kommer tilbake til skolen inkluderer eleven de andre, sier Erik Heggelund i Klubben AS.

Gir tilbud til alle

Opplegget er bra for samholdet på skolen, og sørger for at alle har et tilbud i friminuttet. Aktivitetene er tilpasset flere nivåer.

- Vi var med i tre år og leverte utstyr til skolene, men så ble en annen partner valgt. Nå er vi veldig glade for å være tilbake i trivselslederprogrammet, sier Heggelund.

Trivselslederprogrammet drives etter en nettverksmodell hvor skoler som er i geografisk nærhet er i samme nettverk. Trivselslederprogrammet skal forebygge mobbing på skolen og er tilrettelagt for både barneskole og ungdomsskole.

- Vi i Trivselsleder gleder oss til å samarbeide med Klubben igjen. De har et unikt sortiment, høy kunnskap om skolemarkedet, har produkter med god kvalitet, og yter alltid god service, forteller daglig leder i Trivselsleder, Kjartan Eide.

Tre millioner kroner

Hvor mye oppdraget er verdt for Klubben AS er vanskelig å sette tall på, men Heggelund anslår man vi selge utstyr for tre millioner kroner i året til skolene.

- Dette er til skoler i hele Norge. I tillegg til at vi leverer forslag til leker og utstyr, får vi også god kontakt med disse skolene. Vi får vite hva de ønsker av aktiviteter i friminuttene, og hva som fenger barna, sier Heggelund.

Tilbakemeldingene fra skolene har vært bra tidligere, og Heggelund gleder seg til å komme skikkelig i gang igjen. Mange forslag til leker er allerede utarbeidet.

Få i Solør

Av skolene i Solør er det kun Våler ungdomsskole som er med i trivselslederprogrammet. Flere skoler i Åsnes har vært med tidligere.

- Noen skoler går litt ut og inn av ordningen, men vi er veldig glade for at Våler ungdomsskole er med på ordningen nå, sier Heggelund.

Noen skoler velger å kjøre tilsvarende opplegg utenfor trivselslederprogrammet. Det handler først og fremst om økonomiske hensyn.