• BÆREBJELKER: Jonas Aurland (bak) har også spilt fast på A-laget il Flisa fotball, mens Philip Pildahl også er involvert i A-laget.

Det har vært en lang vårsesong på 4 måneder for guttelaget i Elite-klassen

– Vi har etterhvert merket slitasje på mange spillere. Vi klarte allikevel målsettingen vår om å holde oss i Elite med glans. Vi ble til slutt nr 5, noe som er bra da vi stort sett møter rene 2002 lag. Vi har f.eks startet med tre 2004 og seks 2003 gutter. Flere av guttene er også involvert i a-laget, noe som bekrefter at vi har lykkes med å kombinere resultater og spillerutvikling veldig bra, forteller en av trenere, Lars Mathisen.

Først trening, så litt fri og deretter Norway Cup

Selv om det er skolefri, så tar ikke spillerne fri allerede nå.

– Vi trener nå for fullt første uka i juli, så blir det fotballfri i 13 dager. Guttene vil få utdelt opplegg for egentrening i denne perioden. Når vi starter opp igjen er det fullt fokus på Norway cup. Dit reiser vi med 31 spillere fordelt på to lag. Da er det greit å ha et samkjørt trenerteam med Geir Arne Valby, Morten Libekk, Odd Egil Skolegården og meg som fungerer veldig bra sammen. Vi er 36 spillere i stallen, men pga ferie er en del fraværende denne uka, sier Mathisen.