• MANGE MULIGHETER: Det er plass til både store og små selskaper på Sønsterud gård.
  • ROMSLIG: Rommene er romslige, og har historisk preg.

Våren og forsommeren er en tid med mange sammenkomster, og det gir muligheter for aktivitet på Sønsterud gård. Det er nå bestemt at gården skal brukes til dette formålet.

Selskaper, konfirmasjoner, minnesamvær, dåpsselskap, bryllup, kurs og møter er bare noe av det som kan finne sted på Sønsterud gård i tida framover. Nå er det også muligheter for overnatting.

- Dette er en hyggelig gård med historisk atmosfære og koselige omgivelser for ulike sammenkomster, sier Anette Haukås.

Hun har tatt på seg rollen som utleiekoordinator på vegne av Åsnes kommune, og hun har et nært forhold til gården. Hennes foreldre drev gården gjennom 1970-tallet og litt inn på 1980-tallet, og hun ønsker å stoppe forfallet på gården og øke bruken av den. Derfor er hun travelt opptatt med malerkosten slik at Sønsterud gård kan framstå enda litt finere.

Bra kjøkken på gården

Sønsterud gård har et velutstyrt kjøkken der leietagere kan utfolde seg, og det finnes nødvendig utstyr for vask utført av leietagere etter endt leie.

- Det blir ikke servering av søndagsmiddager slik det har vært tidligere. Men jeg kan være behjelpelig med å få tak i kjøkkenpersonale til dem som ønsker å lage maten på stedet, uten å stå for matlagingen selv, sier Haukås, som kommer til å være utleiekoordinator ut juni måned. 

Åsnes kommune eier Sønsterud gård. Drifta har vært leid ut til flere vertskap i perioder av ulik lengde, men etter 1. april 2017 har ikke Sønsterud gård hatt vertskap eller leietakere.

Flere vedlikeholdsrunder

Åsnes kommune totalrenoverte i 2014 kjøkkenet, og i høst er hovedhuset blitt tilrettelagt brannteknisk for kommersiell overnatting. Det er installert vanntåkeanlegg som spruter ut forstøvet vann ved en brann. Dette gir mindre vannskader enn tradisjonelle sprinkleranlegg hvis det skulle begynne å brenne. I tillegg er det montert røykvarslere som er koblet direkte til brannvesenet.

Åsnes kommune har årlige driftskostnader på gården på 390.000 kroner. Dette er utgifter til avgifter, forsikring, finanskostnader på investeringer og løpende vedlikehold. Inntektene fra utleie går til å drifte gården.

Sønsterud Gård har en omfattende eiendomsmasse med stort vedlikeholdsetterslep. Utvendig maling av bygninger er kostnadsberegnet én million kroner, mens nytt gulvdekke i 2. etasje i hovedbygningen er kostnadsberegnet til kr 50.000.