• ETTERLYSER: Ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud, og de andre politikerne i Våler har etterlyst en intensjonsavtale fra Åsnes.

Mange ivrer for å samle de tre Solør-kommunene til ett rike. Innbyggerne i Åsnes er definitivt de som er mest positive, men også mange i Våler og Grue ønsker seg én Solør-kommune.

I Våler har politikerne etterlyst en intensjonsavtale fra Åsnes kommune, og denne er nå under utarbeidelse.

- Vi har et kommunestyrevedtak på at vi skal ha en naboprat med Solør som alternativ én. Det har vi hatt, både om Solør-alternativet og Åsnes-Våler-alternativet, sier ordfører Ørjan Bue.

Grue har fortsatt med Solør som ett alternativ, men har ikke satt opp noen prioriteringsliste. Våler har hatt en naboprat med Elverum, men har ikke kommet noe videre med nordvarianten.

Alle gruppelederne og partiene i Åsnes kommunestyre er involvert i arbeidet nå.

- Dette handler om å få fortgang på prosessen, sier Per Roar Bredvold i Frp.

INGEN BLIR EN UTKANT

Liv Borgen i Senterpartiet mener at ved en Solør-sammenslåing vil ingen bli en utkant. Det vil skje dersom det blir store regionkommuner med Elverum og Kongsvinger.

Bredvold mener det er viktig å ta vare på identitet vår.

- Vi er solunger og det handler om identitet. Det heter for eksempel ikke Våler i Hedmark, men Våler i Solør. Mange bruker Solør-navnet i bedriftene sine, og vi skal være stolt over den identiteten vi har, sier Bredvold.

KLARE FRA DAG ÉN

Det er ingen tvil om hva Åsnes vil. Hele kommunestyret i Åsnes står bak Solør kommune som sitt førstevalg.

- Vi har vært tydelige på Solør fra dag én, og har egentlig ikke ønsket å være med på noen Glåmdal-utredning. Nå må vi se videre fort. Det er synd om ikke fylkesmann Sigbjørn Johnsen får Solør som et alternativ, sier Bue.

Forslag til avtale blir sendt til Grue og Våler på mandag førstkommende.

- Etter at forslaget til avtale er sendt til nabokommunene ønsker vi et møte. Dette har høyeste prioritet i Åsnes kommune nå, sier varaordfører Kristian Botten Pedersen.