Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) offentliggjorde i starten av mars at HedmarksRadioene (tidligere Radiodrift AS) er tildelt de lokale DAB-konsesjonene for region fire, fem og seks frem til 2031. Region fire omfatter Hedmarken, Elverum, Solør og sør-fylket. Region fem omfatter Trysil, Engerdal og Østerdalen. Region seks omfatter Valdres og Gudbransdal. 

- Dette er en gledens dag for oss. Vi har prøvekonsesjon i region fire og fem frem til 31. desember 2016, og har bygd opp et godt fungerende sendernett i region fire. Nå har vi en forutsigbarhet som gjør at vi kan fortsette utbyggingen, sier Bjørn-Martin Brandett, som er daglig leder i HedmarksRadioene.

I dag er det følgende radiokanaler som sender på det lokale DAB-nettet i Hedmark: Radio Metro Mjøsbyene, Radio Metro Romerike, Radio Rox, The Beat, Radio Exact, SolørRadioen, SolørRadioen+ og ElverumsRadioen.

- Flere kanaler vil komme til i takt med utbyggingen. Nå har vi et mål om å få TrysilRadioen og Radio Kongsvinger på DAB så fort som mulig, og videre utbygging i Nord-Østerdal og Gudbrandsdalen vil bli neste skritt, sier Brandett.

Valdres og Gudbrandsdalen er et helt nytt område for den lille radiokjeden med utspring i Solungen Bygderadio på Flisa.

- Dette er konsesjoner som gjelder i 14 år, og vi må tenke langsiktig. Planen er å starte i Lillehammer og bygge Gudbransdalen nordover. Dette er et voldsomt krevende område, men vi tror det skal være mulig å få til lønnsom radiodrift også her på sikt, sier Brandett.

Han kjøpte Radio Østlendingen da avisa ville trekke seg ut av radiodriften i 2010. November 2010 ble SolørRadioen, ElverumsRadioen og TrysilRadioen lansert. Senere har selskapet blant annet startet ØsterdalsRadioen i Nord-Østerdal. 

- Vi hadde et bra økonomisk år i fjor, og det gjør at vi nå satser enda mer i Elverum. Her har vi åpnet et avdelingskontor med to ansatte, men hovedbasen for selskapet er fortsatt på Flisa. Jeg vil at vi skal bety noe for folk, og alle våre inntekter går til å videreutvikle radiostasjonene og lage et enda bedre gratis produkt for folk i distriktet, smiler Brandett.