Grue Vekstinspirator er et kurs som Grue kommune har fått til i samarbeid med Innovasjon Norge og Fossekall. Her ønsker ordfører i Grue kommune, Wenche Huser Sund, bedrifter i Grue som ønsker vekst til å melde seg på.

Dette er andre runde Grue kommune har et sånt kurs, og i første omgang var det 10 bedrifter som hadde kurs over tre dager. Bedriftene fikk i tillegg 15 timers coaching mellom samlingene. Alle bedriftene var veldig godt fornøyd, og de fikk terningkast 5 til 6 som resultat denne runden.

- Når du har drevet en bedrift i mange år så går du deg litt blind ofte i eget hus, og da er det mange som ønsker seg litt inspirasjon og påfyll, sier ordfører i Grue kommune Wenche Huser Sund.

Smart med et nettverk

Bedriftene kommer til å sitte igjen med nye tanker og et nettverk som bedriften kan bygge på videre. Når du er en liten bedrift kan det være lurt å ha et godt nettverk rundt deg. 

- Alt i alt så tror jeg det viktigste er at bedriftene føler de sitter igjen med en samtalepartner, for når du sitter alene og driver bedrift så tror jeg mange ønsker det, sier Huser Sund.

Kurset passer for alle små til mellomstore bedrifter. Bedriften bør har mellom 2 til 30 ansatte og lederen for bedriften må ønske vekst. Lederen bør også ønske å få med seg personlig og faglig utvikling innen for feltet sitt, og skape et nettverk.

- Med vekst mener jeg vekst både på topplinje, bunnlinje, flere ansatte, flere solgte enheter også videre, sier Huser Sund.

I Grue er det en vekstvilje nå, flere bedrifter ønsker en utvikling og vekst. Du kan møte folk i gatene som snakker om at det har ansatt flere folk i sin bedrift. 

- Jeg kommer til å følge alle samlingene og denne runden er det plass til åtte bedrifter, sier Huser Sund.

Runde to av Grue Vekstinspirator går i gang i månedsskiftet januar februar, og alle bedriftene som vil være med må sende en mail eller kontakte ordfører i Grue kommune Wenche Huser Sund.