Med dette tilskuddet fra Bufdir, vil «Kjør for livet» ha klubber etablert i samarbeid med 52 kommuner i Norge og 4 fylkeskommuner og 10 kommuner i Sverige.

Omfattende vekst

Kjør for livet er i kraftig utvikling.

- I 2017 ble vi endel av Aberia Healtcare og vi etablerte oss i Sverige. I tillegg har vi vekst i alle tre regioner i Norge ( Vest, Øst og Nord ) samt i Stockholm, Sverige. For oss betyr vekst det å se flere ungdommer. Det å gi flere en god og trygg mestringsarena, og ett lag å være en stolt del av. Vi får stadig flere ungdommer inn i «oransje teamskjorter», sier en glad Kjør for livet-gründer, Knut Ove Børseth.

Levekårsproblemer

Bufdir satser på «Kjør for livet» i kommuner med levekårsproblemer, og følgende kommuner vil nå få et «Kjør for livet»-tilbud:


Region Nord:
 Sortland, Harstad, Bodø, Narvik, Inderøy, Bjugn, Holtålen


Region Vest:
 Karmøy, Sandnes, Bømlo


Region Øst:
 Drangedal, Drammen, Lillehammer, Aurskog-Høland, Askim, Hobøl, Sørum, Ullensaker, Åsnes

Kommunene har selv prioritert «Kjør for livet» høyt, og Bufdir har lagt vekt på følgende:

  • 
Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • 
Tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.

Viktig tilbud for kommunene

Åsnes er en kommune som nå får «Kjør for livet» etablert og Jan Bjerktun i Åsnes kommune sier dette om etableringen av Kjør for livet:

- Det betyr veldig mye for ungdommen på Flisa, og i Åsnes, å få et ungdomstilbud for de som ikke driver med tilrettelagte aktiviteter som det er mye av i området. Vi har allerede fått telefon fra flere foreldre, som er veldig entusiastiske for at ungdommene nå får noe meningsfullt å drive med.

Han gleder seg til åpningen 12. Juni, og sier det skal serveres pizza på åpningsdagen.

Betydelig samfunnsnytte

«Kjør for livet» jobber for å etablere interessante fritidstilbud for ungdom med behov.

- I tillegg er organisasjonen svært opptatt av god dokumentasjon og rapportering. Dnv ( Veritas ) måler «Kjør for livets» totale samfunnsnytte – og med årets vekst, vil «Kjør for livet» klare målsetningen om totalt tilført samfunnsnytte på 1 mrd, innen 31.12.2018. ( ref Dnv 2018 ). Dette er et høyt tall vi er svært fornøyde med, men det aller viktigste; dette betyr at mange flere ungdommer blir sett, får nye muligheter og et bedre liv, forteller Knut Ove Børseth.

- «Kjør for live»t er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle sports- og fritidstjenestene som tilbys. Vi samler barn og unge med felles interesse for spennning og adrenalin, og organiserer aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette kan vi tilby dem en unik opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme, avslutter Børseth. 

Kilde: pressemelding fra «Kjør for livet».