• MINDRE ENGASJEMENT: Ulveforsker Petter Wabakken sa på Dagsrevyen 8. januar at engasjementet mot ulv i Åsnes var mindre nå. (Skjermdump: NRK).
  • MANGE MED: Flere hundre solunger var på plass under markeringen i Oslo. Blant annet Iver Eriksmoen (til venstre), Lars Eriksmoen og Camilla Bye.

Over 10.000 personer møtte opp på ulvemarkeringen i Oslo tirsdag kveld, og flere hundre av dem var fra Solør. Derfor synes Gunnar Løfsgård det er spesielt at ulveforsker Petter Wabakken på nasjonal TV sier at engasjementet er lavere i Åsnes nå enn tidligere.

- Jeg får det ikke til å stemme. Ulvesaken diskuteres veldig hver gang vi møtes i bondelaget, og engasjementet er ikke borte i Åsnes. Snarere tvert i mot, sier Løfsgård.

40 år med ulv i Åsnes

Under Dagsrevyen-sendingen tirsdag kveld sa ulveforsker Petter Wabakken blant annet følgende:

- I Åsnes har det vært ulv i 40 år. Der er det ikke samme trøkket og engasjementet nå. Det er mye ulv, men lite oppmerksomhet i media.

Ulveforskeren presiserte at alle folk i kommunen ikke nødvendigvis var glade i ulven.

- Det betyr ikke at folk i Åsnes er glade i ulv, men ser at barn fortsatt lever og at de har mer elg nå enn da ulven opprinnelig kom dit, sa Wabakken.

Sistnevnte får Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, fra Gjesåsen til å reagere.

- Det stemmer ikke. I Åsnes ble det felt 490 elg i 2006, og tallet i 2017 var 266. Altså mer enn en halvering. Elgbestanden er kraftig redusert, sier Gjems.

- Utmattet av lang kamp

Gjems var med og trakk i trådene til det som var landets største politiske markering i moderne tid, og tror engasjementet fortsatt er stort i Åsnes.

- Men mange har blitt utmattet av kamp over lang tid. Folk gir opp. At det tas mindre sau er jo rett og slett fordi bøndene ikke får lov å sette ut sauen sin, sier Gjems.

Fra Solør var det tre fulle busser til markeringen i Oslo, og i tillegg reiste mange selv. Løfsgård har inntrykk at det på langtnær bare var bønder i hovedstaden.

- Det var alle typer folk. Politikere, bønder og mannen i gata. Dette engasjerer mange i vårt område, sier Løfsgård.