• HASLEMOEN LEIR: I 1955 ble leiren åpnet, og var den gang hovedbase for artilleriet i Hæren. Senere ble det brukt til rekruttskole og til befalsskoleopptak. Leiren ble lagt ned i 2003. Arkivfoto

Det siste året har Våler kommune jobbet svært aktivt mot Forsvaret for å få drift i Haslemoen leir. Det vil bety mye for kommunen med blant annet flere arbeidsplasser og gi store ringvirkninger til hele regionen.

Men ettersom det ikke ble noen lønnet posisjon for å jobbe videre med dette for Lise Berger Svenkerud, fortsetter hun på egenhånd. 

Nå har hun har startet en egen offensiv og vil kjempe videre for en nyetablering for Forsvaret på Haslemoen. 

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Vi må jobbe mot eget parti - vi har jo både statsminister og forsvarsminister, og det har stor betydning. Men vi må også jobbe mot alle partiene siden det er en flertallsregjering. Trykket må ligge der, det mener jeg er helt selvsagt. 

Mandag inviterer derfor Våler Høyre til et møte om forsvarspolitikk.

– VÅLER KJENTE IKKE SIN BESØKELSESTID

Bakgrunnen er det fagmilitære rådet som forsvarsjef, Haakon Bruun-Hanssen la fram tidligere i oktober.

– Forsvarssjefen ønsker en økning av hæren og å få flere inn som vanlige menige. Dessuten er det et stort ønske om en ny brigade. Dersom den kommer, så vil vårt distrikt være veldig aktuelt, og her mener jeg Haslemoen har en rekke spennende muligheter for hele landet av flere årsaker.

Berger Svenkerud mener Haslemoen er et økonomisk gunstig alternativ for Forsvaret og at en nyetablering vil ha utrolig mye å si for distriktet blant annet flere arbeidsplasser.

Ikke minst, ligger Haslemoen også godt plassert geografisk, mener hun.

– Da Våler kommune den gang ikke kjente sin besøkelsestid for å få leiren til å bli, så dro Forsvaret ikke lenger enn til Åmot. Vi bor i en spennende landsdel og region fordi vi ligger nære både Terningmoen og Rena leir.

Hun ser for seg en rekruttskole.

– Om det blir en styrking av hæren og hærstyrkene så må jo flere folk inn, og da vil det bli behov for flere rekruttskoler. Men vi må huske på at Våler ikke er noen forsvarskommune i dag, så det er ingen ting som er selvsagt.

VIKTIG MØTE

Nå håper hun mange kommer på møtet mandag kveld.  

– Dette er et viktig møte. Vi har mange påmeldte allerede, men det er plass til flere! Møtet er åpent for alle interesserte. Send meg gjerne en melding om du kommer ettersom vi skal ha litt servering. Velkommen! 

Høyres forsvarspolitiske talsperson skal blant annet snakke om trusselsituasjonen, internasjonal politikk og behovet for å ruste opp Forsvaret. Til slutt blir det åpent for spørsmål. Møtet i kommunelokalet i Våler fra klokka 18:00-19:30.