Som kjent er Åsnes kirke stengt på grunn av ekte hussopp, og kirken råtner på rot. Åsnes kommune har bevilget 4 millioner kroner til restaurering i år, og 6 millioner neste år. 

Leder i Fellesrådet i Åsnes, Eivind Bergem, håper at 10 millioner kroner skal være nok for å få restaurert hovedkirken i Åsnes.

- Økonomien i prosjektet nå er bra, og jeg håper at det skal være nok penger for å komme i mål. Men dette vet en aldri før en går i gang. Det er først når vi går i gang med restaureringsarbeidet vi finner ut hvor store skadene egentlig er, sier Bergem.

Arbeidet med å restaurere kirken er nært forestående. Prosjektet legges ut på Doffin 10. august, og innen 4. september skal anbudene på jobben være levert inn.

- Jeg henstiller lokale entreprenører om å kjenne sin besøkelsestid her. Det blir anbudsbefaring ved kirken 17. august, sier Bergem.

Tilbake i tid

For å kunne gå i gang med restaureringsarbeidet må Riksantikvaren og Biskopen gi klarsignal. Det har de nå gjort, og Biskopen roser hvor godt prosjektet i Åsnes har kommet i gang.

- Vi hadde håpet å få disse svarene før ferien, og er glade for at de nå endelig har kommet. Det er veldig positive tilbakemeldinger fra både Biskop og Riksantikvar, og vi får stor aksept og skryt for den jobben som er gjort, sier Bergem.

I restaureringsarbeidet skal kirken tilbakeføres i stil til 1876. Det betyr at den nye grunnmuren som er lagt utenpå den gamle skal fjernes og inngangen får sveitserstil for å nevne noe.

- Vi skal gjenbruke mye fra den opprinnelige kirken, og den vil stå i en fantastisk flott drakt når den er ferdig restaurert, smiler Bergem.