Nå er det klart hvem som skal samarbeide i Åsnes-politikken de neste fire årene. Senterpartiet får ordføreren, og Kari Heggelund blir med det den første kvinnelige ordføreren i Åsnes kommune.

Varaordfører blir Rune Sørlie fra Penjonistpartiet. De to andre samarbeidspartiene er Venstre og Høyre. Kristian Botten Pedersen blir utvalgsleder for næring og samfunn, mens Tonje Lillemo får plass i formannskapet. Utvalgslederen for skole kommer fra Senterpartiet og for helse fra Arbeiderpartiet.

- De kommende fire årene skal vi satse ekstra på barn og unge, næringsliv og miljø i Åsnes. Vi er enige om at Åsnes er en kommune som skal posisjonere seg for fremtiden, og samtidig ivareta innbyggerne, sier Kari Heggelund.

Tror på samarbeidet

Det å bli en første kvinnelige ordføreren i Åsnes har Heggelund ingen store tanker rundt.

- Jeg har stor tro på dette, uavhengig av kjønn på ordføreren. Men klart det er fint at Åsnes nå endelig kan ha en kvinnelig ordfører, sier Heggelund.

De politiske hovedsakene i samarbeidet er blant annet god økonomisk styring, jobbe for å utvikle Solør videregående skole, å starte arbeidet med å se på skolestrukturen innen 100 dager, ny barnehagestruktur, løfte fokus på næringslivet og å øke aktivitetsplikten. Totalt er det 18 punkter som er nedfelt i avtalen.

- Vi må starte på prosessen med skolestruktur. Det er en omfattende prosess hvor vi må ta inn innspill og erfaringer fra forskere, lærere, FAU og ungdommens elv. Vi må se på hva slags skole vi skal ha i fremtiden. Hvor skolen eller skolene skal ligge er det ikke tatt stilling til, sier Heggelund.

Hun mener at det de siste fire årene er satset mye på helse og eldre. Nå skal barn og unge settes i fokus.

Mistet varaordføreren

Satsingen på barn og unge gleder Kristian Botten Pedersen, som må gi fra seg varaordførerrollen til Rune Sørlie.

- Venstre gikk inn i forhandlingene med et klart ønske om å få varaordføreren. Så ser vi at det ikke lar seg gjøre. I Venstre har vi gått noen runder og sett på helheten. Når den politiske plattformen blir så bra som den er, spesielt med skole, er det viktigere for oss enn posisjoner, sier Botten Pedersen.

Han mener at planene for skole i Åsnes ville sett helt annerledes ut dersom ikke Venstre ble med på samarbeidet, og for Venstre ville alternativet vært verre.

Senterpartiet og Høyre har lite til felles nasjonalt. Men i Åsnes mener Tonje J. Lillemo at likhetene er mange.

- På lokalt nivå er vi ikke så ulike. Å miste ett mandat er vi ikke fornøyde med, men de politiske sakene er viktigere enn posisjoner for Høyre. Derfor er vi veldig fornøyde med dette samarbeidet mellom Senterpartiet, Venstre, Pensjonistpartiet og Høyre, sier Lillemo.

Kommunestyret settes 28. oktober. Da vil altså Åsnes få sin første kvinnelige ordfører.