• NOK EN PRIS: Kirkeverge Marit Helene Kilen kan glede seg over at Våler kirke er kåret til «Beste religiøse bygg» i Italia.

Våler kirke er tidligere kåret til Årets bygg 2015, og søndag kom det nok en pris til den nye kirken i Våler. Denne gangen var det «Best religious building» som ble kåret under Archmarathon-Award i Milano.

Espen Surnevik ble spesielt invitert til å delta med kirkebygget i Våler, og til å avholde forelesning om prosjektet for en fullsatt arena i Italia.

- Det er nesten ikke til å tro hvor mange priser kirken håver inn. Nå tror jeg vi snart har fått så mye markedsføring for denne kirken som det er mulig, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Enda en pris på gang?

Kanskje kan det komme enda en pris. Kirken er nemlig nominert til Statens byggeskikkpris, og denne skal tildeles 14. juni. Her deltar kirken i konkurranse med seks andre bygg.

- Prost Sevat Lappegard kaller kirken for den største oppstandelseskirken i Norge. Kirken har et stort rom som forestiller oppstandelsen, i motsetning til korsfestelsen som er tema i mange andre kirker. Våler kirke er en positivt ladet kirke, sier Svenkerud.

Hun tror ikke at antallet priser til kirken er med på å endre meningen til folk som har vært motstandere av nykirken, men mener at de fleste har lagt ned krigsøksen for lenge siden.

- Her vil jeg berømme Arne Idar Grandahl som var i avisa for å si at han aksepterte den nye kirken og hadde lagt ned krigsøksa. Det var voksent gjort av han, og det setter jeg pris på, sier Svenkerud.

Nykirken har fått en veldig fin ramme, og ordføreren er fornøyd med hvordan helheten har blitt.

- Måten den gamle kirkemuren er tatt vare på er også veldig bra. Området har blitt veldig vakkert, og som ordfører er jeg stolt av kirken i Vålbyen, sier Svenkerud.