• NYTT FYLKESVÅPEN: Her er juryens innstilling til nytt fylkesvåpen for Innlandet.

Det var på jurymøte torsdag kveld (20. september) at juryen tok sitt endelige valg etter en prosess der både innspillsrunde fra befolkningen i Innlandet og tilslutt forslag fra profesjonelle byrå har dannet grunnlaget for valget.

Juryens begrunnelse for valget

«Fylkesvåpenets symbolikk er både gjenkjennelig, imøtekommende og inkluderende for hele Innlandet. Det har et abstrakt formspråk som åpner for mange tolkninger. Det tar opp i seg de rike og unike naturressursene vi har samtidig som det illustrerer menneskene, det urbane men også kulturarven, fremgang og industri, samhold, mangfoldighet og nøkkelen til noe nytt og spennende. Den grønne fargen er unik for Innlandet og gir gode assosiasjoner til fylket. Juryen mener et dette fylkesvåpenet står seg i forhold til heraldiske prinsipper samtidig som det kommuniserer Innlandet på en treffende måte».

Ett av 12

De tre byråene som i siste runde har designet forslag til fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune er Krible design fra Vinstra, ANTI Hamar og Ferskvann reklamebyrå med kontorer både på Hamar og Lillehammer. Byråene har basert sine forslag på ideer som ble valgt ut av juryen etter en åpen innspillsrunde blant innbyggerne i Innlandet.

- Juryen er glad for at så mange innbyggere sendte inn kreative forslag, og at de profesjonelle designbyråene har jobbet videre med ideene og lagt fram tolv gode forslag til nytt fylkesvåpen. Vi har fulgt debatten som har gått de siste ukene, og er imponert over at så mange har engasjert seg. Det er ulike meninger, men vi er nødt til å samle oss om ett av de tolv. En samlet jury legger nå fram forslag om at Innlandet skal få et framtidsretta fylkesvåpen som symboliserer våre unike kvaliteter, både for by og bygd, sier juryleder Even Aleksander Hagen.

Juryens innstilling går nå til endelig beslutning i fylkestingene i Hedmark og Oppland som gjennomføres parallelt 23. oktober.

Juryens sammensetting: henholdsvis leder og nestleder for Fellesnemnda, Even Aleksander Hagen (AP) og Per-Gunnar Sveen (AP), representant fra opposisjonen Erik Ringnes (V), kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune Endre Hjelseth, grafisk designer i Oppland fylkeskommune Synne Gjeilo, spillutvikler Andreas Fuglesang fra Hamar game collective, konservator Kåre Hosar ved Maihaugen og utviklingsleder Gunn Mari Rusten i Gjøvikregionen utvikling.