Fredag kunne Statistisk sentralbyrå presentere folkemengde og befolkningsendringer for 1. kvartal 2017. Av Solør-kommunene er det Åsnes som gjør det best denne gangen, og det gir jubel og optimisme i rådhuset på Flisa.

- Dette er absolutt gledelige nyheter, og særlig med tanke på historikken bakover. Nå leverer vi et plusstall, og at vi ble 12 flere Åsnes-sokninger i 1. kvartal er helt fantastisk, sier ordfører Ørjan Bue.

For det er gjerne det første kvartalet som er mest utfordrende å øke befolkningen i. Åsnes kommune har mistet 232 innbyggere de siste to årene, og 12 nye innbyggere nå gir viktige kroner i kassa for kommunen.

- Hver nye innbygger utgjør omlag 50.000 kroner i inntekter for kommunen. Det betyr at disse 12 vil gi rundt 600.000 kroner i kassa. Med mindre de flytter igjen innen 1. juli, sier rådmann Frank Hauge.

Selv om Åsnes øker med 12 er det ikke bare lyspunkter. For det er innflytting som gjør tallene så gode. I Åsnes ble det født 10 i 1. kvartal, mens det døde 33. Kommunen er helt avhengig av innflytting for å øke.

- Men dette er en veldig god start på året. Jeg oppfordrer alle i Åsnes og Solør til å være gode ambassadører for Solør. Snakk oss frem, og få frem alle mulighetene som finnes i våre kommuner, sier Bue.

Positivt også i Grue

Grue kommune fortsetter også den gode trenden. I 1. kvartal økte innbyggertallet med én person. Det betyr at det nå bor 4.778 innbyggere i Grue kommune. Ordfører Wenche Huser Sund er storfornøyd så lenge det fortsatt er snakk om en økning.

- Hurra sier jeg! Langsiktig jobbing har lønt seg. Vi nærmer oss målet på 5.000 personer, men om vi når det i min periode som ordfører er jeg kanskje litt usikker på, smiler Huser Sund.

Også i Grue er det utfordringer med fødselsunderskudd. Det ble født 6 mens det døde 17. Kommunen er også avhengig av innflytting.

- Vi trenger at flere yngre folk flytter hit, får barn og triller barnevogner, smiler Huser Sund.

I Våler kommune er det ikke like muntert. Kommunen gikk tilbake med 23 innbyggere i 1. kvartal 2017.