SpareBank 1 Østlandets talentstipend skal i år deles ut for sjette gang. 291 personer har søkt stipend, og banken har nå fordelt 2,5 millioner kroner til 90 unge talenter innen idrett, kunst og kultur. Overrekkelsen av stipendene skjer på en egen talentfest i september.

I Solør er det to lokale mottakere i år. Jonas Dammen (18) fra Åsnes får idrettsstipend for sine prestasjoner i bowling, mens Jonas Skaarud (28) fra Grue får stipend for kunst og kultur.

218 søkte idrettsstipend. Juryen har valgt 60 idrettsutøvere som mottar til sammen 1,5 millioner kroner. Utøverne får 25.000 kroner hver og kommer fra Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Jonas Dammen er altså eneste lokale mottaker her.

73 søkte kunststipend. Blant de 73 søkerne har bankens kunstfond valgt ut 30 talenter innen musikk og sang, teater/dans/drama, film/medier, billedkunst og design. Mottakerne får 50.000 eller 25.000 kroner hver, til sammen én million kroner. Statuttene for kunstfondet innebærer at kunststipendet bare kan deles ut i Hedmark. Jonas Skaarud var eneste lokale mottaker her.

- Får utvikle sine talenter

- Hensikten med SpareBank 1 Østlandets talentstipend er å bidra til at unge innen individuelle idretter, kunst og kultur får utvikle sine talenter. Banken er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnet og ønsker å bidra til stolthet rundt enkeltprestasjoner og utvikle gode forbilder, heter det i en pressemelding.

Alle mottakerne blir invitert til høytidelig stipendoverrekkelse på den årlige talentfesten i Hamar kulturhus, som i år går av stabelen den 14. september.

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Banken har om lag 337.000 kunder, cirka 1.150 medarbeidere, 37 kontorer og en forretningskapital på 165 milliarder kroner.