Som kjent strandet forhandlingene mellom Våler og Åsnes kommuner, og vegen til én Solør kommune ble lang tidligere i år. I Grue ble folkeavstemningen stanset, og lite tyder på at Solør kommune vil bli en realitet med det første.

Aksjonsgruppa som fronter Solør Kommune har i høst gjennomført møter med aktuelle komitèer på Stortinget.

- Her har vi lagt fram våre argumenter for hvorfor vi mener at Grue, Åsnes og Våler bør samles til en kommune fra år 2020, sier Anita Madshus.

Solør som enhet unik

Felles identitet blir sett på som en viktig faktor ved kommunesammenslåing, og her er Solør som enhet unik i følge aksjonsgruppa.

- Det er gjennomført undersøkelser i alle tre kommuner der et flertall av befolkningen viser at de er positive til sammenslåing. Og sist, men ikke minst, samlet har vi en befolkning på i overkant av 15.000 innbyggere og er med det å anse som en robust kommune for framtiden, sier Madshus.

De er spente på hvordan Stortinget vil jobbe med saken om kommunestruktur utover vinteren og våren.

- Lokalt har vi ikke klart å finne konstruktive løsninger selv om Åsnes og Våler var på god vei. Nå er det opp til politikerne sentralt å hjelpe oss et skritt videre på veien, skriver aksjonsgruppa i pressemeldingen.