Det var 60 idrettsutøvere som søkte om støtte fra Sparebank 1 Østlandets idrettsstipend for 2018. Blant de 60 finner vi bare én fra Solør, og det er Joachim Aurland.

Han har fått innvilget sin søknad, og får 25.000 kroner i støtte fra idrettsstipendet til banken.

De 60 som har fått støtte mottar alle 25.000 kroner. De representerer 26 ulike idrettsgrener, fra vinteridretter som alpint, langrenn og snowboard til sommeridretter som padling, golf og olympisk skeet. 

Det var som tidligere år en overvekt av søkere på idrettsstipend, men også mange fikk tildelt støtte fra bankens talentstipend for kunst og kultur. Tre solunger fikk slik støtte. Les mer om det i egen sak.