I helga er det landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) på Gardermoen. Knut Arne Gjems fra Gjesåsen er innstilt som ny leder i foreningen av valgkomiteen.

NJFF Møre og Romsdal som hadde sendt inn en sak om bruk av kunstig lys for felling og avliving av villmink. Den er en introdusert viltart i Norge og har etablert ville bestander over store deler av landet. Introduserte, fremmede arter er uønsket i Norge og det er derfor et ønske om økt innsats og mer effektiv jakt og felling med mål om å fjerne arten helt fra norsk fauna.

Landsmøtet støttet NJFF-Møre og Romsdal i at det er ønskelig å ha virkemidler tilgjengelig for å kunne drive en effektiv jakt på arter som i utgangspunktet er uønsket i norsk natur. Etter å ha drøftet saken ønsket de også å ta med mårhund, samt bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin og på begrensede områder for jakt på villsvin.

- NJFF skal arbeide for at det skal åpnes for bruk av kunstig lys til avliving av mink og mårhund, samt kunstig lys til ettersøk av villsvin. I tillegg at det blir anledning til å bruke fastmontert lyskilde til åtejakt på villsvin og mårhund, samt kunstig lys som ikke er fastmontert til jakt på villsvin, avgrenset til innmark, heter vedtaket fra landsmøtet.