• VILLSVINSEMINAR: NJFF Hedmark og Norges Bondelag inviterer til villsvinseminar på Kirkenær, sier leder i NJFF Hedmark, Knut Arne Gjems.

Villsvinstammen i Norge vokser. Fra dagens om lag 1.000 dyr i Østfold langs grensa mot Sverige, observeres nå villsvin stadig oftere i Hedmark, fra sør og gradvis lengre nord i fylket. I sommer slo Vitenskapskomiteen for mat og miljø fast, at dersom det ikke nå tas drastiske grep, er det stor sannsynlighet for at vi etter hvert vil ha omkring 40.000 villsvin i Norge, hovedsakelig langs kysten fra svenskegrensen til Lofoten.

- Målgruppen for seminaret er jegere, bønder, skogeiere, fallviltmannskaper, forvaltere og politikere som ønsker å vite mer om utfordringene med å få villsvin i områdene våre. Populasjonen av villsvin i Norge øker. Det felles nå villsvin i flere kommuner i Hedmark. NJFF Hedmark og Hedmark bondelag ønsker å sette fokus- og gå dypere inn i temaet villsvin som noen ønsker å utrydde helt, og noen ønsker velkommen, forteller Knut Arne Gjems, leder i NJFF Hedmark. 

Norske og svenske foredragsholdere

For å gå i dybden på problematikken arrangerer altså Hedmark Bondelag og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Hedmark i fellesskap et seminar om villsvin.

- Ordstyrer blir leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, og det blir innledning ved arrangør-organisasjonene. Norges Bondelag v/Harald Håkenrud innleder om «Villsvin i Norge, hva mener bøndene?», mens jeg innleder om samme tema på vegne av NJFF Hedmark og jegerne. Deretter blir det foredragsholdere fra blant annet Nortura, Norskog, Svenska Jägerforbundet og Miljødirektoratet. Til slutt er det diskusjon og spørsmål til foredragsholderne, før det hele avsluttes med en oppsummering av ordstyrer, sier Gjems. 

- For mer informasjon, komplett program og hvordan du melder deg på, gå inn på Norges Bondelag sine hjemmesider: https://www.bondelaget.no/nyheter/bli-med-pa-seminar-om-villsvin-article100467-5063.html avslutter Gjems.