• SENTRUM: Prosjektet skal bidra til at Svullrya sentrum skal utvikles, utbedres og forskjønnes. Her Åke Kolstad ved Joker Grue Finnskog (arkivfoto).

Selve stedsutviklingsprosjektet startet med et forprosjekt høsten 2016. Målet var å finne ut hva det var behov for å gjøre noe med og om det var behov for å gjøre noe for å få til et helhetlig og godt utviklingsprosjekt. 

- Vi har vært i gang med hovedprosjektet ett år nå, for å gjøre Svullrya til et aktivt og attraktivt sted å bo. Det har vært et stort engasjement blant befolkningen og i næringslivet for å sette i gang prosjektet! Forprosjektrapporten endte med at vi etablerte et hovedprosjekt, og vi satte i gang ei hovedprosjektgruppe og 8 delprosjekter. Nå har vi engasjert landskapsarkitektene Feste NordØst, som skal lage en helhetlig plan for sentrum. De skal også lage en mer detaljert plan for området ved kirka og Forbruksforeningen, og ned mot Svullryatjernet, forklarer Anita Sæthre Goplen. 

Planer om nærområdeanlegg

De er allerede godt i gang og har kjøpt et par tomter. 

- Ja, vi kjøpt 2 tomter som ligger mellom Furubergsveien og Svullryatjernet. Det har vi gjort for at vi vil gi almenheten tilgang til Svullryatjernet som et turområde, vi har også planer om å lage et nærområdeanlegg ved tjernet, sier Sæthre Goplen. 

Førstkommende torsdag inviteres det til 2 møter på Svullrya, først et møte for barn og unge. 

- Hvis vi skal tenke oss ei framtid på Finnskogen, så er vi nødt til å få engasjert barn og unge. Ei framtid uten påfyll av unge, blir ei dårlig framtid! Derfor inviterer vi barn og unge til et møte på Ettertanken klokka 16.30, og vi serverer pizza og mineralvann ettersom de fleste kommer rett fra skolen. Sammen med Feste landskapsarkitekter kommer tvi il å ta opp temaer som bussholdeplass, sitteplasser, leke- og oppholdsarealer. Hva tenker barn og unge om hvordan de områdene skal være, og har de noen ideer som vi bør ta med i planene framover?  Vi er veldig takknemlige hvis noen har lyst til å være med på dette møtet, sier Sæthre Goplen. 

Ønsker innspill

Når barne og unge har fått komme med sine tanker og ideer, er det nytt møte klokka 19.00. 

- Vi inviterer grunneiere, næringsdrivende, beboere, hytteboere, lag og foreninger til møte på Eldrehuset klokka 19.00. Da fortsetter vi å jobbe med noen av de samme temaene, men også blant annet torgplass, stevneplass, parkeringsplasser og informasjonstavler. Vi ønsker innspill på de planene Feste har laget skisser på, slik at de kan jobbe videre med å gjøre helt konkrete planer, fortsetter hun. 

Det er ikke nødvendig med påmelding til møtet på Eldrehuset klokka 19.00, men til møtet for barn og unge klokka 16.30 ser de at gjerne at folk melder seg på. 

- Hvis du ønsker å være med på møtet for barn og unge klokka 16.30, er det fint om du sender en SMS til 46677529 og melder deg på - slik at vi vet hvor mange pizzaer vi skal steike, smiler Sæthre Goplen. 

Landskapsarkitektene vil også være tilgjengelige på Eldrehuset fredag klokka 09.00 - 11.00. 

- Dette gjør vi hvis det er noen ønsker å ta en egen prat med de eller som ikke har muligheter til å komme på torsdag kveld, sier Anita Sæthre Goplen. 

De 8 delprosjektene: 

  • Utvikle/utbedre/forskjønne Svullrya sentrum
  • Informasjon, markedsføring og skilting
  • Kommunikasjon og samferdsel
  • Liv og lys i alle hus og næringsbygg
  • Bidra til bygging av Norsk Skogfinsk Museum
  • Svullryatjernet
  • Utsmykking - utendørs kunst
  • Samhandling og samarbeid