• FOREDRAGSHOLDER: Anne Kristine Bergem er psykiater og forfatter.

Tema som blir tatt opp, er «Hvorfor trenger barn voksne?» og «Hva må vi tenke på når familier rammes av en form for krise, enten det er sykdom, rusmisbruk eller fengsling?».

- Psykiater Anne Kristine Bergem presenterer utviklingspsykologiske begreper som bakteppe for forståelse av at sykdom eller andre alvorlige hendelser kan virke inn på foreldrefunksjon og familieliv. Det gis eksempler på hvordan støtte foreldre og barn i slike situasjoner, og hvordan snakke med barn og unge om det som skjer, forteller Frisklivsveileder Liv Brekka i Frisklivssentralen i Solør. 

- litt annerledes fokus i dag

Marie Kroken Bakke er prosjektleder for Våler kommune, som står bak temadagen.

- Vi startet et pårørende-prosjekt i 2014, for å tilby pårørende i vanskelige omsorgssituasjoner litt mer enn de hadde fått tidligere. Hele prosjektet startet med forskjellige temadager, og pårørende-kvelder hvor de fikk faglig påfyll og vi hadde ulike forelesere på besøk. Nå har vi vinklet det slik at at Frisklivssentralen og pårørende-kontakt for voksne kommer mer i fokus, så vi har et litt annerledes fokus i dag enn vi har hatt tidligere, sier Kroken Bakke. 

Prosjekteier er Våler kommune som drifter prosjektet, sammen med ulike lag og foreninger. 

Det er Frisklivssentralen i Solør som arrangerer selve temadagen 5. desember. 

- Vi har vært så heldige at vi har fått psykiater Anne Kristine Bergem til Flisa, for å ha en temadag om hvordan vi kan ivareta barn i familier der man opplever sjukdom, rusproblemer eller det kan være fengsling. Fokuset er at alt som skjer med voksne, det påvirker barna, forklarer Brekka. 

gratis for alle

Målgruppa er foreldre/foresatte, personer som jobber med barn og unge, studenter eller andre som er interessert i tema.

- Temadagen i Rådhuskinoen på Flisa 5.desember er gratis. Du kan velge å delta klokka 12.00 - 15.00 eller klokka 16.00 - 19.00. Det blir enkel servering. Påmelding med navn, telefonnummer og hvilket tidspunkt du vil delta sendes til kari.anne.sand@asnes.kommune.no  innen 28. november. Det er allerede mange påmeldte, så det blir nok bra med folk, sier Brekka. 

Fakta

Anne Kristine Bergem

psykiater med mange års erfaring fra psykisk helsevern.

Hun er i dag leder av Norsk psykiatrisk forening, fagrådgiver i BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Hun har i flere år arbeidet med barn som pårørende, og har skrevet og bidratt i flere bøker om emnet.