Det var i fjor at ideen om et vær- og klimaseminar kom opp da Våler Venstre og Åsnes Venstre hadde felles møte. Onsdag 13. mars fra klokka 18.00 blir det tema i Kommunelokalet i Våler, og både fortid og nåtid står på agendaen.

- Klimaendringene påvirker været, og vi ønsker å sette fokus på dette for å få mer forståelse for det som har skjedd og hva det har å si for værforholdene våre. Folk i Solør er veldig opptatt av været, men forstår vi hvorfor været er i endring, spør Per Ove Leistad som er gruppeleder i Våler Venstre.

Mange medvirker

Til møtet kommer Kjetil Tunheim fra Meteorologisk Institutt, bonde og klimaaktivist Thomas Cottis, kommunalsjef Otto Langmoen fra Åsnes og leder for landbrukskontoret i Våler og Åsnes Anne Kristine Rossebø. Selv om lokallagene til Venstre står bak er møtet åpent for alle.

- Jeg har inntrykk av at solungene er opptatt av miljøet og konsekvensen av global oppvarming. Det er jo været det handler om. Det blir tørrere og bløtere, og hva kan vi forvente oss i årene som kommer, spør Leistad.

- Er det noen dere spesielt håper tar turen?

- Vi vet jo at endringene i været kommer til å få stor betydning for de som driver med landbruk. Alle som driver innen den bransjen bør komme, og klimaendringene har også konsekvenser for infrastruktur forøvrig. Det er mange i kommunene som bør komme. Både Åsnes og Våler kommuner jobber nå med en klima- og miljøplan som vi skal ta stilling til, svarer Leistad.

Etter møtet håper han at de som kom skal sitte igjen med en bedre forståelse om hva som har skjedd, og hva som etter all sannsynlighet kommer til å skje med været i årene som kommer.

Om ikke klimaendringer frister solungene nok, kan lokallagene i Venstre også friste med gratis kaffe og kaker.