Det har blitt arrangert politisk verksted i mange år, men det er første gange innbyggerne blir invitert til å komme med ideer og innspill på denne måten. Etter at politisk verksted i mange år ikke har fungert slik det skal, vil politikerne gjøre noe med det.

- Vi ønsker å inkludere innbyggerne inn i det politiske liv, skape en dialog mellom innbyggere og politikere, sier Kristian Botten Pedersen, varaordfører i Åsnes Kommune.

Åpent for alle

Politisk verksted har bestått av ordfører, varaordfører og gruppelederne i de partiene som er representert i kommunestyret. Fra og med nå er politisk verksted åpent for alle med ideer til forandring her i kommunen. 

- Det er mange måter vi skal inkludere innbyggerne på, dette er en av dem. Det var Bjørn Benny Åslie som hadde ideen om å invitere innbyggerne inn, og ta del i det politiske verkstedet. Vi ønsker at det skal skapes en dialog mellom politikere og innbyggere. Vi politikere sitter ikke alltid med alle svarene, selv om vi liker å tro det, smiler Botten Pedersen.

Politisk verksted skal være en arena for politisk dialog mellom politikerne og innbyggerne. Politisk verksted skal bidra til verdiskapingsprosessen i Åsnes kommune. Her får alle som har lyst, en mulighet til å komme med innspill som blir diskutert og drøftet i verkstedet. Sakene kan også bli sendt videre til kommunestyret for evaluering.

Hvordan få vi med innbyggerne?

- Måten vi skal få med oss innbyggerne på politisk verksted er å kontakte de ulike grendene og institusjonene. Denne gangen har vi tatt kontakt med Flisa grenderåd. Til høsten vil vi i tur og orden reise rundt til de forskjellige grenderådene, de skal stå for agendaen for politisk verksted, hvor verkstedet skal være og at folk møter opp, sier Botten Pedersen.

Agendaen for verkstedet som skal holdes mandag 12. juni er aktivitet for barn og unge. Erik Aagaard fra Flisa grenderåd tok på seg ansvaret for planleggingen av mandagens politisk verksted. Han tok kontakt med Tore Huse Øvre, leder for Flisa AIL, som skal ha en liten introduksjon rundt temaet barn og unge. 

- Selv om Tore kanskje kommer til å snakk om sport, så handler aktivitet for barn og unge om mye mer enn sport, sier Erik Aagaard. 

Trenger innspill

Sport er mye mer enn bare fotball, håndball og ski. Derfor er det viktig at politisk verksted får muligheten til å videre føre ideer om andre aktiviteter som barn og unge liker å gjøre i kommunen.  

- Temaet som blir tatt opp mandag 12. juni er et tema som inngår mange her i kommunen. Dette handler om dugnader, styreverv og det å få unge ut i aktivitet. Vi trenger gode innspill, for å kunne lage gode muligheter for de unger her i kommunen, sier Botten Pedersen.

Det blir forskjellige temaer for de ulike verkstedene og det er opp til grenderådene og institusjonene. 

- Politisk verksted er litt mindre farlig enn å ta opp noe i kommunestyresalen. Du får en nærmere kontakt med politikerne, og det kan hende det blir lettere å få fram ideer, sier Bjørn Benny Åslie.