Sankthans er fortsatt flaggskipet, men Grue handels- og næringsforum har flere spennende ting på gang. Det som tidligere het Kirkenær handelsstandsforening håper nå at flere næringsdrivende i Grue vil bli med på fellesskapet.

- Hvor mange medlemmer handelsstanden hadde før er det vanskelig å sette tall på, men vi starter litt på null nå og går ut og inviterer alle med. Medlemskontingenten er differensiert ut fra blant annet hvilken type næring du driver, sier Morten Aasvangen.

Superlørdag gjentas

Aasvangen kom inn i handelsstanden i fjor gjennom sin jobb i Vekstra Grue, og trakk i trådene til arrangementet som de kalte «superlørdag». Det ble en suksess, og dagen gjentas i år 11. mai.

Det nye styret består av leder Marit Holtmoen fra Grue Tekstil og Sko, nestleder Bjarne Evensen fra Evensens Bakeri & Conditori, Ulf Andersson fra Europris Kirkenær, Anika Golpen fra AR Hår & Design og Anders Baardseth fra Glåmdal Maskin.

- Navneendringen ble gjort i Brønnøysundregisteret i forrige uke, og det nye styret er på plass. Med oss i ryggen har vi også Grue Sparebank som bidrar økonomisk. De er opptatt av at handelsnæringa lykkes, og det blir stadig tøffere utfordringer og konkurranse mot andre handelssteder og handelskanaler, sier Aasvangen.

Større fellesskap

Nestleder Bjarne Evensen har stor tro på å utvide horisonten til å bli et handels- og næringsforum.

- Vi ønsker å favne et større fellesskap. Vi tror navnet må være med å gjenspeile de målene vi er ute etter. Nettopp å få inn andre næringer enn tradisjonelle handelsnæringer. VI har mye kunnskap vi kan utveksle, og det vil være lettere å spille på hverandre for å skape aktivitet i hele kommunen, sier Evensen.

Evensen tror absolutt tiden var inne for å utvide horisonten for handelsstanden, men mener heller ikke det var nødvendig for at handelsstanden skulle klare seg.

- Overleve vil vi nok gjøre i lang tid. Men skal vi klare å fremstå som interessante og skape noe i fellesskap, så var det viktig å bli større. Et slikt forum blir viktig for Grue, sier Evensen.

De som driver næring i Grue og ønsker å bli medlem i det nye handels- og næringsforumet oppfordres til å ta kontakt med én av styremedlemmene for mer informasjon.