• NY BIL: Foruten modernisering av lokaler har også Frank Jonsrud (til venstre) og Rune Nordermoen fått ny bil.
  • NY NETTSIDE: SolungMat blir mer synlig på nett med ny nettside. Den lanseres i løpet av november.

Rundt 90 personer har sitt daglige virke hos arbeidsmarkedbedriften Atico på Flisa, og for bedriften er det viktig at arbeidsarenaene skal være tidsriktige og ideelle. Derfor bruker de nå av overskuddet sitt, og investerer omlag tre millioner kroner til rehabilitering av kontorene, modernisering av kurs- og konferansedelen og nye nettsider for SolungMat.

- Atico har vedtektsfestet at alt overskudd skal anvendes tilbake i bedriften, og det er en strategi å ha likviditet til å gjøre slik ting som vi gjør nå. Investerer du så følger du med i samfunnet, sier Andor Tellefsen, som er daglig leder hos Atico.

Mange på jobb

Av de 90 personene som har sitt daglige virke her er det 16 fast ansatte og 25 varig tilrettelagte arbeidsplasser. De øvrige er her gjennom aktivitetsplikt for unge, integrering og arbeidsforberedende trening.

- Det handler om å få folk opp og frem, og ut i jobb. Med grepene vi gjør nå vitaliserer vi bedriften,og skaper en enda bedre arena for læring, sier Tellefsen.

Med en ny kurs- og konferanseavdeling håper styreleder Aud Christensen at dette også kan komme andre bedrifter i Solør til gode. Det er nemlig ikke mange slike muligheter i dag for små og mellomstore bedrifter.

- Vi får her et forsamlingslokale med plass til oppmot 80 personer, og gjennom digitale løsninger kan vi få inn kompetanse fra hele landet gjennom storskjerm og videoløsninger. Miljøvennlig er det også at folk slipper å reise hit for å holde foredrag, sier Christensen.

Vil motivere

Christensen og Tellefsen tror investeringene vil motivere og inspirere de som har sitt daglige virke på Sundmoen.

- Nå skjer det mye positivt her, og det legger nok de som jobber her merke til, sier Christensen.

SolungMat er et konsept som også begynner å få skikkelig fotfeste i Solør. Catering står for rundt 75 prosent av virksomheten, men stadig flere får øynene opp for «solungvarianten av Fjordland».

- Målet er at SolungMat skal vokse mer. Derfor lanserer vi snart egne nettsider hvor folk kan lese mer om catering, og hvilke ferdigretter som finnes. Her kan de da bestille catering direkte på nett, sier Tellefsen.

Målet er at nettsiden skal være ferdig i løpet av november måned, og forhåpentligvis skal den bidra til at SolungMat øker omsetningen ytterligere. Den er allerede på rundt to millioner kroner i året.