Merete Furuberg var sjukmeldt en periode i fjor, grunnet tilbakefall av kreft. Hun har også vært kommunepolitiker for Senterpartiet i Grue og fylkesleder i Hedmark Senterparti. 

Nå er Furuberg altså innstilt til gjenvalg og det hele avgjøres på landsmøtet i Norsk Bonde- og småbrukarlag, som avholdes på Gardermoen 4-5. november.