DAB, eller Digital Audio Broadcasting, har eksistert i Norge siden 1995, hvor NRK og P4 startet prøvesendinger. DAB er digitalt i forhold til FM (Frekvens Modulasjon) er analogt. I 2007 ble den første DAB-debatten gjennomført i Stortinget, der Stortinget vedtok at DAB skulle utbygges og satses på.

I 2011 ble DAB-overgangen vedtatt, og at FM skulle slukkes i 2017, senest i 2019. I 2015 ble det vedtatt i Stortinget at forutsetningene for slukkevilkårene var oppfylt. Stortinget så det slik at slukkevilkårene var oppfylt og at FM kunne slukkes i 2017.

Ett av disse kravene var at minst 50 prosent av den daglige radiolyttingen skulle skje digitalt. Ikke bare via DAB, men også via nettradio, satellitt og via kabel-TV. I 2015 ble det konstatert at dette slukkekravet var oppnådd.

HET DEBATT

Det ble en het debatt i Stortinget onsdag 7. desember. Kulturminister, Linda Hofstad Helleland, argumenterte hardt for å fortsette den opprinnelige slukkeplanen. Mens FRPs Ib Thomsen argumenterte hardt i mot. Det var Stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien (Sp), Heidi Greni (Sp), Jenny Klinge (Sp) og Janne Sjelmo Nordås (Sp) som fremmet forslag for å utsette FM-slukkingen.

Samtidig fremmet SV at slukkeplanen skulle følges, men at Regjeringen skal følge slukkingen tett med hensyn til dekning og beredskap. Dette forslaget fikk flertall i Stortinget onsdag.

MANGE GODE ARGUMENTER

Heidi Greni (Sp) snakket mye om at våre naboer i øst, Sverige, ikke har vedtatt å slukke FM. Jenny Klinge (Sp) hevdet at befolkningsdekningen på 99.7 prosent, ikke er et godt utgangspunkt.

- De som har FM-dekning i dag, skal ha DAB-dekning også. Radiolytteren er kjernen her og vi må bli enige om. Vi i Sp mener det er opplagt at de som har tilgang til FM i dag, må ha tilgang på DAB. Derfor ønsker vi å utsette FM-slukkingen, da mange vil miste radiotilbudet de har. Det er ikke greit at folk mange plasser vil miste radio fra neste år, sa Jenny Klinge på Stortingets talerstol.

VILLE UTSETTE

FrP er det eneste partiet på Stortinget som har vært i mot en FM-slukking hele tiden. De var det eneste partiet som stemte i mot FM-slukking i 2011. De fremmet et forslag om å avbryte FM-slukkingen, men fikk ikke flertall for dette forslaget.

NRK P1 har i dag en befolkningsdekning på cirka 99.97 prosent i følge en rapport Regjeringen og Kulturdepartementet fikk utarbeidet i 2010. DAB-dekningen er pr. dags dato 99.7 prosent befolkningsdekning. Senere har Nkom kommet med nye dekningsberegninger som viser at NRK P1 har en monodekning på FM på 99.5 prosent befolkningsdekning.

Arealdekningen for DAB på landsbasis er på 85 prosent i følge opplysninger gitt fra Kulturminister Linda Hofstad Helleland. NRK P1s arealdekning er på 88 prosent i følge opplysninger gitt i Stortinget onsdag. 

ARBEIDERPARTIET SIKRET FLERTALL

Arbeiderpartiet gikk kraftig ut forrige uke og vurderte å støtte Frps forslag om å stoppe FM-slukkingen. Men etter å ha blitt beroliget av fire Frp-statsråder onsdag formiddag, valgte Arbeiderpartiet å støtte Høyre og fortsatt FM-slukking.

Det betyr at NRK, P4 og Radio Norge vil forsvinne fra FM-båndet her i Hedmark i løpet av første halvår neste år.

NRK slukker sine FM-sendinger 26. april, mens P4 og Radio Norge følger etter den 16. juni.

LOKALRADIO FORTSETTER

Lokalradio har fått forlenget sine FM-konsesjoner frem til 31.12.21. Noe som gjør at det fortsatt vil være lyd i FM-radioen din også etter 16. juni neste år, da P4 og Radio Norge skrur av sine FM-sendere her i Hedmark.

Her i Solør vil SolørRadioen og Våler Nærradio fortsette å sende på FM til minst 31. desember 2021. Ellers i fylket vil alle lokalradioene fortsette på FM slik som i dag.

Redaktør og daglig leder i HedmarksRadioene AS som driver SolørRadioen, Bjørn-Martin Brandett, ser ikke på dagens vedtak som overraskende.

- Denne debatten har pågått nå i flere år, og vedtaket kom i 2011. Vi i HedmarksRadioene har vært forberedt på denne reisen ganske lenge nå. Vi startet med utbygging av DAB allerede i 2012 og vi har nå seks DAB-sendere fordelt over så og si hele Hedmark. Det har tatt tid, krefter og store investeringer til, men vi er i alle fall på DAB, sier Bjørn-Martin Brandett.

Han er en av de som har kjempet for at lokalradio også skal få kunne sende på FM etter at de nasjonale kanalene har slukket sine FM-sendere.

- Vi har deltatt på høring på Stortinget og vi har frontet vår sak gjennom Norsk Lokalradioforbund. Det har ført frem til at over 200 lokalradioer får lov til å fortsette på FM etter 2017. Lokalradioer i de store byene må dessverre slukke, men de aller fleste lokalradioene i Norge får fortsette på FM. Så ikke kast den gamle radioen din, for det vil fortsatt være lyd i den, forsikrer Brandett om og legger til:

- SolørRadioen vil fortsette å sende på FM 105.1 fra Kjølaberget, FM 105.6 fra Våler sentrum og FM 101.2 fra Risberget i Våler i minst fem år til, sier Bjørn-Martin Brandett, redaktør i SolørRadioen.

Han er av den oppfatning at begge nett i teorien kunne eksistert side om side.

- Jeg sier som Ole Brumm. «Ja takk begge deler», avslutter Bjørn-Martin Brandett.

Fakta
  • Digital Audio Broadcasting (DAB) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester. 
  • DAB er tatt i bruk i en rekke land og er den teknologien som Den Europeiske Kringkastingsunion (EBU) anbefaler for digital kringkasting av radio.
  • I Norge startet de første prøvesendingene med DAB i 1995, og i 2011 besluttet Stortinget overgang fra analog til digitalradio