• LITE PEN: Åsnes kirke er lite pen utvendig, men forfallet her er ingenting i forhold til i bærekonstruksjonen. Kirken er angrepet av ekte hussopp og råtner på rot.
  • OVERSIKTLIG RAPPORT: Caster kompetanse leverte i desember 2015 en tilstandsrapport om Åsnes kirke.

Åsnes kirkelige fellesråd bestilte i 2015 en tilstandsrapport fra Castor kompetanse for å finne ut hvor dårlig tilstanden til Åsnes kirke egentlig er. Rapporten er alt annet enn oppløftende, og det utvendige forfallet er bare en liten del av det hele. Kirken råtner på rot, og er angrepet av ekte hussopp. Det er behov for minst 15 millioner kroner for å redde kirken.

- Rapporten var ferdig i desember og ble overlevert kommunen i januar. Den viser hvilke strakstiltak som må gjøres, og hva som må til for å redde kirken. Tilstandsrapporten er veldig oversiktlig, og vi har prøvd å få kommunen i tale. Nå er det meldt inn som egen sak til kommunestyret, sier Sissel B. Framaas, som er kirkeverge i Åsnes.

Ser ikke bra ut

I rapporten kommer det frem at omgivelsene og vegetasjonen er bra rundt kirken. Men det stopper der. Det er behov for utbedringer med drenering, grunnmur, fundament, kjeller, kryprom, gulvkonstruksjon, vegger, takstol, tak, takrenner, beslag, tårn, loft, dører, portaler, vinduer, varmeanlegg, elforsyning, lynvern, sikringsanlegg, vvs, interiør og inventar. Totalt dreide det seg ved rapporttidspunkt om totalt 15.599.000 kroner.

De største kostnadene er knyttet til gulvkonstruksjon, vegger og takstoler. Angrepet av ekte hussopp gjør at kirkens forfall akselererer, og det er behov for raskt å gjøre noe. Hvor lenge det er mulig å bruke kirken vites ikke.

- Det er litt for lettvint av kommunen og be oss vente til neste budsjettbehandling. Uansett hva de beslutter vil vi ikke komme i gang før etter vinteren, og vi vet hvor prekær situasjonen er, sier Framaas.

Ordfører i Åsnes, Ørjan Bue, har ikke noe godt svar på hva som vil skjer med Åsnes kirke.

- Vi er en ROBEK-kommune, og denne typen investeringer må gå gjennom fylkesmannen. Vi har skåret hardt ned på investeringer, men det er opp til kommunestyret og høstens budsjettbehandlinger hva som skal skje, sier Bue.

Det er de ulike soknene som eier kirkene, og Åsnes kirkelige fellesråd får årlig bevilget penger fra kommunen til drift og investeringer. Dette dreier seg om 400.000 kroner i året for alle seks kirker i Åsnes, og er milevis unna det Åsnes kirke trenger.

Seks kirker på 7.500 innbyggere

I Åsnes kommune er det seks kirker og snaut 7.500 innbyggere. Løten kommune har til sammenligning omtrent like mange innbyggere, men to kirker.

- Vi har etterlyst en kirkestrukturdebatt. Kommunen kan ikke legge ned noen kirker, men vi kan mene noe om det. Det blir en krevende sak for Åsnes kommune å ha seks kirker i den standarden de bør være i fremtiden, sier Bue.

Kirkevergen mener det er komplett umulig å avvigsle Åsnes kirke, og mener det må bli en løsning slik at alle kirker blir bevart.

- Jobben min er å ta vare på alle kirkene. Trysil kommune med sine 6.500 innbyggere har sju kirker. Åsnes kirke er den eldste, og hovedkirken i kommunen. Den hadde en rolle i forhold til 1814 og historien. Dersom kirken skal legges ned må det søkes bispedømmet, sier Framaas.