VG har fått innsyn i Vegvesenets rapporter for alle broer på riksvei og fylkesvei, til sammen 16.971 broer.

Rapportene inneholder skader, tiltak og oversikt over inspeksjoner for hver bro. Brovedlikeholdet i Solør-kommunene administreres av Statens vegvesen region øst.

De fleste broer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år, og en mindre grundig enkelinspeksjon hvert år.

28 broer i våler

I Våler har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 28 broer. I rapportene har VG funnet én alvorlig skade på én bro i Våler, og det er Magneså bru. 

- Den gamle broen er sperret og ute av drift. Statens vegvesen har ikke vedlikeholdsansvar for broen. Det er feil at skade på gammel bro er ført på dette bronummeret, sier Jon Prestegarden, seksjonssjef bro i Statens vegvesen region øst.

Av totalt 28 broer i Våler står 27 broer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene.

Alle broene har fått hovedinspeksjon innen fristen. 27 broer har ikke fått enkelinspeksjon innen fristen. De 28 broene i Våler har en total lengde på 714 meter.

31 broer i grue

I Grue har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 31 broer. I rapportene har VG ikke funnet noen alvorlige skader på broene i Grue.

Av totalt 31 broer i Grue står samtlige 31 broer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene.

Én bro har ikke fått hovedinspeksjon innen fristen. Ingen av broene har fått enkelinpeksjon innen fristen. De 31 broene i Grue har en total lengde på 605 meter. 

44 broer i åsnes

I Åsnes har Statens vegvesen vedlikeholdsansvar for totalt 44 broer. I rapportene har VG ikke funnet noen alvorlige skader på broene i Åsnes.

Av totalt 44 broer i Åsnes står samtlige 44 broer med avvik på én eller begge inspeksjonstypene.

Én bro har ikke fått hovedinspeksjon innen fristen. Ingen av broene har fått enkelinpeksjon innen fristen. De 44 broene i Åsnes har en total lengde på 1 229 meter. 

- hedmark nest best i landet

I Hedmark har nesten alle broene hatt hovedinspeksjon slik regelverket krever. Bare 8 av 883 broer mangler hovedinspeksjon innen fristen. Hedmark er nest best i landet på å gjennomføre hovedinspeksjoner, bare slått av nabofylket Oppland. Til gjengjeld står hele 520 av fylkets broer uten enkelinspeksjon gjennomført innen fristen.

Statens vegvesen region øst mener likevel at de har god kontroll på broene i regionen. Driftsentreprenørene gjennomfører jevnlig generell inspeksjon – som er den enkleste formen for inspeksjon.

Ifølge Vegvesenets regelverk kan en generell inspeksjon gjennomføres fra en bil i sakte fart, men man må stanse ved objekter som ikke kan inspiseres i fart. Generelle inspeksjoner skal gjennomføres hver eller annenhver uke.

– Ettersom generelle inspeksjoner gir oss bedre informasjon om tilstanden på broene våre i høytrafikkerte områder, har det vært viktigere for oss å ha god dialog med driftsentreprenørene for å fange opp utfordringer knyttet til broer, enn å gjennomføre enkelinspeksjoner, sier Prestegarden.