• MANGE VAR MED: Det ble en bursdagsfeiring utenom det vanlige for personalet og beboerne ved Sønsterud bofellesskap.
  • SJELDENT: Det er ikke hver dag Elin Berg Frigård, leder ved Sønsterud bofellesskap, feirer 100-åringer, men mandag denne uka kunne hun servere kake til 100-årsjubilanten Ingeborg Austad.

Ingeborg beskrives som en stillfaren kvinne, men hun har glede av det sosiale samværet ved Sønsterud bofellesskap. Selv om hørselen er noe svekket, er hun utrolig sprek; ja, så sprek at de ansatte ved bofellesskapet kan slite med å holde følge med henne når hun er ute med rullatoren sin.

Til feiringen hadde Ingeborg fått besøk av familien, deriblant sønnene Stig og Peter som bor i henholdsvis Sandnes og Slemmestad.

Dagen før dagen var den nærmeste familien, i alt 35 personer med barnebarn og oldebarn, samlet til feiring, og Ingeborg holdt ut helt til festens slutt.

På Sønsterud bofellesskap har hun hatt sitt hjem siden juni 2014, og hun var godt kjent med dette stedet før den den tid også. Ingeborg har viet mye tid til Åsnes sanitetsforening gjennom årene, og noe av det hun gjorde ved bofellesskapet var å betjene sanitetsforeningens handletralle, der beboerne fikk mulighet til å kjøpe diverse varer.

Ingeborg er opprinnelig fra Romedal, og hun kom til Åsnes da hun ble gift med Olav Austad, som var hjelpeprest i Gjesåsen fra slutten av 1940-tallet.

Av lærer Bø fikk de kjøpt en eiendom på Sønsterud, der Olav for hånd gravde ut tomta til et hus som sto klart i 1954. Prestegjerningen medførte at dette ble både prestekontor og hjem, og derfor minnes nok mange i lokalområdet dette som huset der prestefrua og presten hadde besøk av mange gjester med ulike ærender.

Tidlig på 60-tallet ble Olav Austad lektor ved realskolen. Dermed var ikke Ingeborg lenger prestefrue, men hun var like fullt aktiv i lokalmiljøet, framfor alt gjennom Gjesåsen bondekvinnelag, Åsnes sanitetsforening og Inner Wheel, som er Rotarys kvinnefløy.

I anledning 100-årsdagen fikk Ingeborg brevhilsen fra Kong Harald, mens ordfører Ørjan Bue og kommunalsjef Anne Brit Røst sluttet seg til rekken av gratulanter og overrakte blomster og hilsener på vegne av Åsnes kommune.