• TILBAKE I ÅSNES: Øystein Østgaard overtar jobben som landsbykoordinator etter Øistein Wien.

Åsnes kommune og Flisa grenderåd har som mål at spaden skal settes i jorda for å bygge familiepark allerede i vår, og at denne skal stå ferdig i løpet av 2016. Hilde Heggelund var én av ildsjelene som har vært med på planleggingen av parken, og nå har hun overtatt ledervervet i Flisa grenderåd.

- Nå som landsbyprosjektet går over i en driftsfase blir det veldig spennende, og vi er selvsagt avhengig av årlige midler fra kommunen skal vi lykkes. Det er kjempespennende at privatpersoner her kan komme med ideer, og at vi kan søker midler fra ulike fond til prosjektene. Sammen kan vi skape veldig mye bra, sier Heggelund.

Hun sier at hovedutfordringen er å få folk til og engasjere seg, men at det kanskje er måter å løse det på.

- For mange småbarnsforeldre og ungdom er terskelen stor for å komme på flere timers møter midt i uka. Om vi kan ta idédugnaden også via Facebook er det kanskje enklere for mange å engasjere seg, og i dag er det jo ikke slik at vi må møtes fysisk for og få til ting, sier hun.

Familieparken var viktig

At familieparken nå blir bygget som følge av landsbyprosjektet er viktig. Det er noe som alle kan ta og føle på, og som gir stor glede for mange. Flisa grenderåd bidro med 50.000 kroner, Sparebanken Hedmark med 350.000 kroner og kommunen med 600.000 kroner.

- De første 50.000 fra grenderådet er nærmest en symbolsk sum, men de sier noe om at dette er noe vi virkelig ønsker. Da banken kastet seg på og bidro med utrolige 350.000 kroner var det enkelt for kommunen å gå inn med resten, sier Kristian Botten Pedersen.

Familieparken er et svært vellykket prosjekt i Flisa grenderåd. Et annet prosjekt det har blitt brukt mye tid på er å lage en tursti fra Flisa sentrum og til badeplassen på Nergrenda. Etter flere runder med Jernbaneverket, og enighet om å krysse jernbanen under en mindre bru var det til slutt Hedmark Fylkeskommune som skulle stoppe prosjektet. De likte dårlig at det skulle lages en sti på et område som ikke var regulert til formålet.

En ja-kommune

- Åsnes kommune er en ja-kommune. Nå trenger vi et ja-fylke. Da noen har en så god idé til glede for alle på Flisa kan det ikke være slik at fylket skal sette en stopper for det, sier Botten Pedersen.

Ildsjelene i Nergrenda har ikke gitt opp, og har engasjert seg i Glomma-prosjektet for å få til gangsti likevel. Fylkeskommunen nekter inngrep i naturen med maskiner, og det er det som skaper utfordringer nå.

- Folka i Nergrenda har fått til veldig mye på badeplassen, og jeg tror ikke de gir opp. Jeg håper gangstien fra Flisa til Nergrenda blir ferdig. Tenk så flott det vil være å sykle dit om sommeren, sier Heggelund.