For mange eldre er måltidene dagens store høydepunkt, og denne uka ble Matgledekorpset i Grue opprettet for å gjøre hverdagen bedre for de eldre i kommunen.

I Innlandet opprettes nå lokale Matgledekorps, som skal hjelpe institusjonene til å strekke seg litt ekstra for sine spisegjester.

Det er kokk ved Grue sykehjem, Øyvind Aafloen Henriksen svært fornøyd med.

– Dette er et viktig og helt unikt tiltak. Vi skal bli enda flinkere til å jobbe fram den gode maten og den gode matopplevelsen, så dette blir veldig bra for alle brukerne våre. Vi er helt i startgropa og har ikke fått fordøyd dette helt ennå, men jeg tror dette blir spennende.

TIPS OG ENKLE GREP

Dette er del av den regjeringsutnevnte kvalitetsreformen «Leve hele livet», og Fylkesmannen i Innlandet har fått oppdraget om å være pilot for prosjektet.

Matgledekorpset Innlandet skal gi veiledning, råd og inspirasjon til institusjonene, og består av fem fagpersoner med kompetanse innen mat, ernæring, restaurant og service.

Charlotte Mohn Gaustad, som selv er fra Grue, er én av dem:

– Jeg er veldig engasjert i at folk skal ha en bedre hverdag. Med min kokkebakgrunn og energi, så håper jeg å bidra til at både pleietrengende og kjøkkenet skal få noen enkle grep til å gjøre hverdagen enda bedre, sier hun til Fylkesmannen i Innlandet sine nettsider.

Mer BEVISSTE

Målet er å bli mer bevisst på maten som serveres - lokale råvarer, sammensetning, variasjon samt mer bruk av sesongvarer og sesongretter. Det skal også være god dialog med brukerne om hva de ønsker seg.

I tillegg kommer Matgledekorpset Innlandet på besøksdager for å gi skreddersydde oppfølgingspunkter, og kan holde kurs for institusjonene og andre i kommunen som jobber med mat og eldre.

Grue kommune er én av 10 kommuner i Innlandet som nå har har hatt besøk av dem, forteller enhetsleder ved Grue sykehjem, Mona Banken Breisjøberget. Hun er med i det tverrfaglige teamet som består av ansatte ved Grue sykehjem samt administrasjon og politisk ledelse.

– Vi har fått mye inspirasjon og gode anbefalinger som vi tar med i det videre forbedringsarbeidet som pågår ved sykehjemmet. Så dette er veldig bra for både sykehjemmet og de eldre.