10 prosent av alle barn i Solør har behov for barnevernstiltak fra Solør barneverntjeneste. Det er over dobbelt så mange som landssnittet som ligger på 4,9 prosent. De 22 ansatte i barneverntjenesten har en svært krevende arbeidshverdag, men arbeidsmiljøet sørger for at de klarer å stå i det.

- Vi har systematisk arbeidet med arbeidsmiljøet her i Solør barneverntjeneste. Dette er et samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte, verneombud og administrasjonen. Arbeidet har gitt resultater, og sykefraværet har gått ned fra 16 prosent i 2014 til 4 prosent i 2016, sier Ove Jostein Bakken, som er virksomhetsleder i Solør barneverntjeneste.

Det gode arbeidsmiljøet har blitt lagt merke til, og nylig ble virksomheten overrakt Arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2017 av fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Det motiverer til å fortsette det gode arbeidet internt i tjenesten.

- Arbeidsmiljøet her er veldig viktig. Vi kan på ingen måte ta med jobben hjem, og står ovenfor mange tøffe utfordringer. Det gode samholdet i personalet er viktig, sier Merete Jule, som er fagleder i Solør barneverntjeneste.

Tilflyttere drar opp tallene

Med dobbelt så mange barn som har behov for barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet må en spørre seg om hvorfor det er slik.

- Vi har mye tilflytting til vårt distrikt, og det er familier med store behov. 70 prosent av bekymringmeldingene som kom til oss i fjor var fra tilflyttere uten opprinnelse fra Solør. Det er rus, psykiatri, økonomi og det å stå i foreldrerollen som er utfordrende for mange, sier Bakken.

I den krevende arbeidshverdagen er den nylig tildelte prisen en stor motivator.

- Vi vokser på det, og får fokus på det vi får til i all den negativiteten vi står i ellers, sier Bakken.

Merete Jule roser Bakken for jobben han gjør som leder i Solør barneverntjeneste. Han har nå hatt lederrollen i 1,5 år.

- Suksessfaktor nummer én for og lykkes med høyt nærvær og godt arbeidsmiljø er god ledelse. En leder som tør å være en tydelig leder, som har evne til å se og gi sine medarbeidere oppgaver som de mestrer og lykkes i, men som også har blikk for en passe dose med nye utfordringer, heter det blant annet i begrunnelsen for tildeling.